Istentisztelet 2019. május 5. 10 óra

2019. május 5. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Aki a parancsot megtartja, nem ismeri meg a veszedelmet, mert a bölcs ember tudja, hogy eljön az ítélet ideje.
Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! Íme, a tenyerembe véstelek be…” (Préd 8,5 és Ézs 49,15-16a)
Az istentisztelet témája: Az Isten és az ember kapcsolatának áldásai
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 424,1
3. Gyermekek anyák napi műsora
4. Főének: 425,1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsoltárok 15
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 277,1
9. Igehirdetés: Préd 8,5 és Ézs 49,15-16a – Dr. Marjovszky Tibor lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 296,2
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
13. Úrvacsora, ágendázik – Oláh István lelkipásztor
14. (Úrvacsorai énekek: 457-462)
15. Áldás
16. Hirdetések, adakozásra felhívás
17. Záró ének: 264,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. május 12.
Az igehirdetések alapigéje: Én 3,1
Téma: Egymásra találás öröme
Igehirdetők: 8:00 – Tóth Dorottya Tünde, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Szász Anna Boglárka
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Kiss Barnabás és Kiss Tamara gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. A Rákóczi-harang május 4-én 11 órakor Török Tibor emlékét hirdette.
3. Az elmúlt héten eltemettük Tarcsai Imréné (Kertész Matild) 77 évet élt és Mohácsi Aladár 66 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
4. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre Badacsonyi Róbert és Pető Alexandra.
5. Istentiszteletünk perselypénzét az Üllői Református Egyházközség műemlék orgonájának felújítására ajánljuk fel.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Ma este 18 órától Zenés áhítatot tartunk. Orgonán játszik Gárdonyi Dániel orgonaművész.
2. Május 6-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
3. Május 7-én, kedden 18 órától Presbiteri gyűlést tartunk a Gyülekezeti teremben.
4. Május 11-én, szombaton az Emlékhelyek Napján a Nagytemplom 9-15 óra között látogatható, családi kincskeresés, tárlatvezetések és déli orgonakoncert színesíti a napot. Részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatók.
5. Május 11-én, szombaton 17 órától Középkorúak+bibliaköre lesz a Gyülekezeti teremben.
6. Május 25-én, szombaton lesz a VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap a Dorkász Kempingben, amelyre a gyülekezet weboldalán lehet jelentkezni.
7. Július 1-7. között lesz a Gyülekezeti táborunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A gyülekezeti táborról és a gyermek táborainkról bővebb tájékoztatás a weboldalunkon található.
________________________________________
Egyéb hirdetéseink:
1. Május 18-án a Magyar Református Egység tízéves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A nap folyamán különböző programokon keresztül ismerhetjük meg Református Egyházunk szolgálatát. Az ünnepnap középpontjában a 15 órakor kezdődő úrvacsorás hálaadó istentisztelet áll, mely a főtéren lesz.

Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Látogatási lehetőség:
– Ha Ön mozgásában akadályoztatva van, ezért az istentiszteletre és gyülekezeti alkalmainkra személyesen nem tud eljönni közénk, de igénye van rá, hogy a gyülekezet diakónusa egy testvéri beszélgetésre, közös imádságra Önt lakásában felkeresse, kérjük, ezt az igényét jelezze felénk a Lelkészi Hivatal elérhetőségein vagy a diakónusnál.
Előre egyeztetett időpontban fel fogjuk keresni Önt!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a gyülekezetünk fiataljaiért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.