Istentisztelet 2019. január 6. 10 óra

Istentisztelet 2019. január 6. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett.
(Júd 17-23)

Az istentisztelet témája: Megerősítő emlékezés
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 105,1
3. Főének: 475,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Júd 3-7.20-25
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 140,1
8. Igehirdetés: Júd 17-23 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 225,1;8
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, Ágendázik: Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záró ének: 472,1;3-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy
imádkozzanak az Ige Évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket Borsos Csabáné testvérünk ajánlotta fel az úrasztalára.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– Január 7-én, 11 órakor a Barcza család elhunyt tagjainak emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. A 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg Pótor Mirjam “Szemeimet a hegyekre emelem“ című időszaki kiállítását a Kálvin János Galérián.
2. Január 7-én 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
3. Január 12-én, szombaton 17 órától a „30+”-osok bibliakörének következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
4. 2019. február 15-én, 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
5. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
6. A református iskolák felvételi tájékoztatóiról információk az iskolák weboldalán találhatók. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
8. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó 2019. január 9-ig leltározás miatt zárva tart.
9. Az ökumenikus imahét 2019. január 20-27 között lesz.
________________________________________
Az Ige Évében a januári igehirdetések témái és alapigéi

Január 1. 5Móz 28,2 Áldások ígérete
Január 6. Júd 17 Megerősítő emlékezés
Január 13. 1Móz 1,1 Isten hatalma
Január 20. 1Kir 8,27 Életünk temploma
________________________________________
Január 13-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Isten hatalma
Az igehirdetések alapigéje: 1Móz 1,1. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Vad Zsigmond Káposztás Gábor

________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.