Istentisztelet 2018. július 22. 10 óra

Istentisztelet 2018. július 22. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”
(Ef 4,29-32)
Az istentisztelet témája: Amikor a szavak ölnek
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 47,1;3
3. Főének: 479,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Ef 4,17-28
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Hozzád jövünk Uram
8. Igehirdetés: Ef 4,29-32 Alan Reid lelkipásztor
tolmácsol: Szabadi István
9. Igehirdetés utáni ének: 498,5
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 471,1-4
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a „Kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Fekete Liza, Kovács Dávid, Rebilás Máté, Szoták Attila
és Szoták Máté Imre gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Tóth Sándorné (Kádár Mária Magdolna) 73 évet élt
és Bagdi Sándor 74 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– július 16-án de. 10 órakor Stróbl Antal emlékét hirdette, halálának 11. évfordulóján.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Varga József és Tömöri Henriett Erzsébet,
Fekete Richárd és Szobonya Dóra,
Balla Gergely és Bodnár Gréta,
Bognár István Ádám és Fodor Regina Kitti,
Orbán Ferenc és Fekete Szabina.
________________________________________
1. Leégett a nagydobronyi imaház és a hatvan gyermeket befogadó óvoda július 15-én virradóra. A jelentős károk helyreállítása érdekében adományaikat a Magyar Református Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005-ös számlaszámára utalhatják „nagydobronyi tűzeset” közleménnyel.
2. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 27-től szeptember 15-ig a szerdai napokon megváltozik, 16 óráig tart nyitva.
3. A Nyitott Ajtó Szociális Központ felújítási munkálatok miatt július 1-től a Gyülekezeti Teremben tartja alkalmait.
4. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Július 29-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Pusztító gondolatok
Az igehirdetések alapigéje: Mt 5,17-20. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Molnár Szabolcs Dr. Fekete Károly Dancsó Zoltán
________________________________________
Júliusban az igehirdetések az VI. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• július 1.: A sértettség arcai – 1Móz 4,1-8
• július 8.: Életem adom – Zsid 11,32-40
• július 15.: Reménytelennek látszó helyzetek – Mt 27,1-5
• július 22.: Amikor a szavak ölnek – Ef 4,29-32
• július 29.: Pusztító gondolatok – Mt 5,17-20
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.