Istentisztelet 2017. szeptember 24. 10 óra

Istentisztelet 2017. szeptember 24. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki: Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem istenkáromlásért, vagyis azért, mert te ember létedre Istenné teszed magad. Jézus így válaszolt: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: „Én mondtam: istenek vagytok”? Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok?! Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem; de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott maradt. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne.” (Jn 10,31-42)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán segédlelkész
2. Fennálló ének: 184
3. Főének: Jézus a jó pásztor
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jn 10,1-30
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 215,1
8. Igehirdetés: Jn 10,31-42 Czeglédi Péter Pál hajdúbagosi lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 241,1;3
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
12. Záró ének: 229,1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!
________________________________________
Jövő hét vasárnap (október 1.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Nagyné Török Csilla Vad Zsigmond Tóth Dorottya Tünde
Jn 12,1-8 Jn 12,12-19 Zsolt 103,1-2
Jn 12,7-8 Jn 12,19

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Répási Korina gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Arnódi Zoltán és Dr. Mészáros Beáta.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Gargya Zsigmondné (Balogh Juliánna) 83 évet élt,
Ónodi-Szűcs Zoltán 78 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Alpha kurzus indul gyülekezetünkben, ahol keresztyén hitünk legfontosabb kérdéseiről beszélgethetünk, közösséget élhetünk meg, és ahová rokonainkat és ismerőseinket is bátran hívhatjuk, hogy megismerjék Krisztust.
A 12 hetes kurzus kezdő alkalmát október 3-án (kedden) 17:30 és 19:30 között tartjuk
a Leány utca 2. szám alatt.
_______________________________________
Az II. Nagytemplomi Jótékonysági Bál 2017. november 18-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban.
Asztalfoglalás október 2-től hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban.
Felnőtteknek 4500 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2000 Ft/fő.
Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet.
A befolyt összegből a kárpátaljai Csongori Református Gyülekezet gyermekeinek középiskolai tanulmányait támogatjuk.
A bálra tombola felajánlásokat elfogadunk.
________________________________________
1. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket regisztrálják be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban. A beiratkozás 2017. szeptember 30-án, 10 órától lesz a Nagytemplomban.
2. Szeptember 20-tól a Lelkészi Hivatal szerdánként 5 óráig tart nyitva.
3. Szeptember 25-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. Szeptember 27-én, szerdán délután fél 2-től vetítésre kerül a Luther című film a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
5. Szeptember 28-án, csütörtökön 18 órától ingyenes filmvetítés lesz az Apolló Moziban Katharina Luther címmel.
6. Szeptember 30-án, szombaton 17 órakor “30+”-osok Bibliaórája lesz az Ifjúsági központban.
7. Október 1-én, vasárnap 18 órától zenés áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen közreműködik Sepsy Károly orgonaművész és Sepsy Katalin énekes.
8. Október 7-én, szombaton 18 órától a Lutheránia Énekkar előadásában hallgathatjuk meg Bach h-moll miséjét a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.