Istentisztelet 2017. november 26. 10 óra

Istentisztelet 2017. november 26. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan Jézus bizonyságtétele. Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke.” (Jel 19,6-10)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 24,1
3. Főének: 165,1-2;6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Ez 27,26-36
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 183
8. Igehirdetés: Jel 19,6-10 Dr. Hodossy-Takács Előd lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 227,6
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Leköszönő presbiterek köszöntése Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
12. A leköszönő presbitérium nevében szól Dr. Virágh Pál főgondnok
13. Az új presbitérium beiktatása és eskütétele Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
14. Gyülekezeti ének: 134,1-3
15. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
16. Záró ének: 398,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!
________________________________________
Az adventi időszak 10 órás istentiszteleteinek témája a család lesz a következők szerint:
• december 3. A felkészületlen szülők – Bírák 13,1-14
• december 10. A keresztyén család rendje – Ef 5,21-33
• december 17. Lehetséges újrakezdeni? – Ruth 1,1-19
• december 24. Házasság előtti döntéshelyzetek – Máté 1,18-25

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– november 24-én du. 1 órakor Lengyel Rozália emlékét hirdette.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Lós Sándorné (Egri Borbála) 94 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. November 27-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. November 29-én, szerdán 17 órától Terdik Angéla, Kölcsey-díjas fazekas népi iparművész Vallási motívumok a debreceni kerámiaművészetben című kiállításának megnyitójára kerül sor a Nagytemplom Galériáján. A kiállítást megnyitja Dr. Virágh Pál főgondnok és Dr. P. Szalay Emőke etnográfus, közreműködik Csorba Gergő. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
3. December 1-jén, pénteken 17 órától adventi koszorúkészítést szervezünk a DRHE Kollégium (Kálvin tér 16.) I. emeletének Szenczi termében. A koszorúkészítés díja darabonként 700 Ft, amelyet a Lelkészi Hivatalban vagy a helyszínen lehet befizetni. Az alkalomra előzetes jelentkezés szükséges november 29-ig személyesen a Lelkészi Hivatalban, telefonon az 52/614-160-as telefonszámon, vagy a www.nagytemplom.hu weboldalon.
4. December 1-3. között ifjúsági Csendes Hétvége lesz Óhután. Jelentkezni személyesen Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztornál lehet.
5. December 2-án, szombaton 17 órakor „30+”-osok Bibliaórája lesz az Ifjúsági Központban.
6. December 2-án, szombaton 17 órakor a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben, amelyre minden érdeklődőt, régi és új tagot szeretettel várunk!
7. December 3-án, vasárnap 15 órától a Debrecen-városi Egyházközségek Imanapi közös alkalma lesz a Kistemplomban a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének szervezésében.
8. December 3-án, vasárnap 18 órától Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen
Mike Ádám – Fekete Dániel: Hereditas Nostra zsoltárkantáta ősbemutatójára kerül sor.
9. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának, a 2018/2019-es tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója megjelent. Bővebb informácó a www.drkg.hu weboldalon található. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
10. Kék vödör elnevezésű tartós élelmiszer gyűjtési akciónk folyamatban van, melyre a továbbiakban is várjuk gyülekezeti tagjaink adományait a Lelkészi Hivatalba. Amennyiben tudunk olyan rászoruló testvérről, akinek valódi segítséget jelentene egy élelmiszerrel megtöltött szeretetcsomag, akkor kérjük, jelezzék a Lelkészi Hivatalban vagy a nagytemplom@reformatus.hu email címen.
11. Megjelent a 2018. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Falinaptár, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
12. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (december 3.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Beszterczey András Oláh István
Zsolt 139,1-18 Bírák 13,1-14 Zsolt 44,1-9
Jn 3,16 Bírák 13,8-9
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.