Istentisztelet 2015. január 25. 18 óra

Istentisztelet 2015. január 25. 18 óra

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Orgonazene
2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök
3. Gyülekezeti ének: Éneklap 1.
4. Igeolvasás Réz-Nagy Zoltán ev. lelkipásztor
5. Gyülekezeti ének: Éneklap 2.
6. Előima Bereczki Lajos bapt. rektorhelyettes
7. Egyesített Ökumenikus Kórus éneke: Beharka: Szent az Úr
8. Igehirdetés Bosák Nándor rk. püspök
9. Csendes ima
10. Gyülekezeti ének: Éneklap 3. (1. vers)
11. Apostoli Hitvallás Csordás Gábor rk. püspöki titkár
12. Gyülekezeti ének: Éneklap 3. (2-3. vers)
13. Záró imádság, Úri ima Fekete András gk. főesperes
14. Kézfogás
15. Egyesített Ökumenikus Kórus éneke: Nagy Csaba: 150. zsoltár
16. Hirdetések Vad Zsigmond ref. esperes
17. Himnusz
18. Záró ének: Éneklap 4.
19. Áldás