Istentisztelet 2014. március 23. 10 óra

Istentisztelet 2014. március 23. 10 óra


1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv
2. Fennálló ének: 130, 1
3. Főének: 287, 1-5
4. Előfohász, Igeolvasás: 1Királyok 17, 1-16
5. Imádság
6. Igehirdetés előtti ének: 130, 3
7. Igehirdetés: 1Királyok 17, 15-16 Búzás Dénes
egyházmegyei lelkészi tanácsos
8. Igehirdetés utáni ének: 125, 1-2
9. Imádság, Úri ima
10. Áldás
11. Köszöntés
12. Az Egyházlátogató küldöttség köszöntése Dr. Kiss László
egyházmegyei világi tanácsos
13. Hirdetések Vad Zsigmond
14. Záró ének: 125, 3-4