Istentisztelet 2014. július 27. 10 óra

Istentisztelet 2014. július 27. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. … Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében…”

(Efézus 3, 1. 8-9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Petró László
2. Fennálló ének: 25, 2
3. Hirdetések
4. Főének: 396, 1-3
5. Előfohász, Igeolvasás: Efézus 3, 1-13
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 367, 2
8. Igehirdetés: Efézus 3, 1. 8-9 Oláh István
9. Igehirdetés utáni ének: 90, 9
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Záró ének: 229, 1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor