Istentisztelet 2014. február 9. 10 óra

Istentisztelet 2014. február 9. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Mindeddig megsegített bennünket az ÚR! Így kellett a filiszteusoknak megalázkodniuk, és nem hatoltak be többé Izráel területére, mert az ÚR keze sújtotta a filiszteusokat Sámuel egész életében. Visszakerültek Izráelhez azok a városok is, amelyeket elvettek a filiszteusok Izráeltől, Ekróntól egészen Gátig.
Azok határát is kiszabadította Izráel a filiszteusok kezéből.
Így lett béke Izráel és az emóriak között. (1Sámuel 7, 12-14)

Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal,
ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. (Zsidók 11, 8-9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 151
3. Hirdetések
4. Főének: 393, 1-2
5. Előfohász, Igeolvasás: 1Sámuel 7, 2-14
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 130, 4
8. Igehirdetés: 1Sámuel 7, 12-14; Zsidók 11, 8-9 Dr. One Ho Park
9. Igehirdetés utáni ének: 138, 4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Záró ének: 471, 1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A Nagytemplom felújítása alatt:
Húsvétig:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) Húsvétig:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
(Lifttel megközelíthető) Húsvétig:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Szabó Miklós Tamás 44 éves testvérünket.
Jézus mondja: „én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19)
________________________________________
A Rákóczi-harang február 4-én, kedden de. 11 órakor
Piskótyné Ember Teréz emlékére szólalt meg.
________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Teremi Zoltán és Szalonna Erika.
________________________________________
1. Február 10-én, hétfőn du. ½ 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
2. Február 15-én, szombaton du. 5 órakor Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
3. Február 15-én, szombaton du. 5 órakor Harmincasok bibliaórája lesz a Leány utcán.
4. Február 20-23 között folytatódik a Házasság hete című programsorozat a Nagyerdei Református Gyülekezetben. Ez alkalommal a Változásaink – választásaink témakörben kerülnek a programok megrendezésre. A részletes programról a Lelkészi Hivatalban lehet bővebb információt kapni.
5. Gyülekezetünk énekkarába néhány kórusgyakorlattal rendelkező férfit várunk szeretettel.
6. A Tiszántúli Református Egyházkerület február 28-án hetedik alkalommal rendezi meg a Református Jótékonysági Bált Debrecenben. Ebben az évben a kőhalmi Szórványotthonnak ajánlja fel a bál bevételét. Jegy és bővebb információ: www.reformatusbal.hu
7. Nyári gyülekezeti táborunk 2014. július 7-13. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
8. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2014. június 9-én, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2014-ben 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.