Istentisztelet 2014. április 20. 10 óra

Istentisztelet 2014. április 20. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„De az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek.”(Márk 16, 6-7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 186
3. Hirdetések
4. Főének: 356, 1-5
5. Előfohász, Igeolvasás: Márk 16, 1-8
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 185
8. Igehirdetés: Márk 16, 6-7 Dr. Bölcskei Gusztáv
9. Igehirdetés utáni ének: 350, 1
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 438, 6-7
12. Úrvacsora, ágendázik Szász Barnabásné
(Úrvacsorai énekek: 347; 348; 349; 274; 458-462)
13. Himnusz
14. Záró ének: 230, 1-5