Temetés

“Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén.” (Zsolt 116,8-9)

Képkeret és gyertya

Gondolatok a gyászról

A keresztyén ember számára is az egyik legnehezebb életszakasz a gyász ideje. Az elvesztett szeretteink utáni vágyódás, a megerősödő fájdalom, az ürességérzet, a kilátástalanság mind természetes részét képezik a gyász egy-egy szakaszának. Minden ember életéhez hozzátartozik a gyász, hiszen a földi élet végével mindannyian szembesülünk. A keresztyén ember számára az adja az egyetlen vigasztalást, hogy tudja, a halál nem egyszerűen csak a földi élet végét jelenti, hanem az öröklét kezdetét is. Az Istenben Jézus Krisztus által hívő élet végén nincs pont, hanem kettőspont van. A kettőspont nem zárja le a mondatot, hanem új részt nyit, és ami igazán lényeges az még utána következik.
Gyülekezetünk fontos szolgálata a gyászban lévők mellé történő odaállás. Lelkipásztoraink segítenek a szerettüket elvesztett családtagoknak abban, hogy a fájdalom feldolgozása könnyebb, eredményesebb legyen. Református keresztyén hitünk szerint az életadója Isten, ugyanakkor ő méri ki napjaink számát is. Bölcsessége szerint ítél mindannyiunk felett, és kegyelmes Isten, aki nem elvetni, hanem megtartani akarja az embert. Ezt hirdeti Jézus Krisztus feltámadása, amely hiteles bizonyság az örök életről. Ez a hit határozza meg temetési szolgálatainkat, a gyászolókkal való törődésünket, az értük való imáinkat.

A református keresztyén temetkezés lényege

A református keresztyén temetés abból a hitből merít, hogy Isten az embert a maga képmására teremtette azért, hogy tanúskodjon határtalan dicsőségéről és szeretetéről. A jónak teremtett, de bűnössé vált ember megváltásában ugyanez a határtalan szeretet jelenik meg Jézus Krisztus által. Ez adja az ember méltóságát, és ennek megfelelően szeretnénk megadni neki a végső tisztességet. Figyelmünket továbbá az ittmaradottak felé irányítjuk, akik számára az élet Urának van mondanivalója: vigasztaló, reményt keltő üzenetét az elhunyt életéért való hálaadás és a rá való emlékezés szavai teszik teljessé. Így a református temetési szertartás olyan istentisztelet, amelyen Isten igéje az elhunyt élettörténetének sajátosságait figyelembe véve a gyászoló szerettekhez, barátokhoz szól, hogy őket vigasztalja és megerősítse.

Dancsó Zoltán lelkész

Temetés bejelentés

A református szertartás szerinti temetést a Lelkészi Hivatalban kell bejelenteni azt követően, hogy a temetőben lefoglalták a temetés időpontját. A Lelkészi Hivatalban történő bejelentést követően a temetést végző lelkipásztor felveszi Önökkel a kapcsolatot annak érdekében, hogy személyes beszélgetés keretében megbeszélhessék a búcsúztatást.

A Lelkészi Hivatal elérhetőségeit az alábbi gombra kattintva tudja megtekinteni.

A szükséges adatok a temetés bejelentésénél:  a temetés időpontja, elhunyt neve, címe, vallása, foglalkozása, életkora. A temetés formája: urnás vagy koporsós lesz.  Szükséges még az elhunyt születési helye, ideje, elhalálozás helye, ideje és a halál oka.  A temettető neve, címe és a telefonszáma.

Lehetőség van gyászfeldolgozó alkalomra és gyászolók bibliaóráján is részt venni. Aki szeretne, jelentkezhet a dancso.zoltan@reformatus.hu email címen vagy a +36-30/690-5644 telefonszámon, valamint személyesen a Lelkész Hivatalban.   

Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat letöltése: itt!