LÉPJ VELÜNK!
LÉPJ ISTENNEL!

Hogyan tovább?

Az életben nagyon gyakran vetődhet fel bennünk ez a kérdés. Hogyan tovább, ha nem tudom, hogy mi az értelme az életemnek? Hogyan tovább, hogy ha úgy érzem nem szeret senki? Hogyan tovább, ha valami kimondhatatlan dolog hiányzik az életemből? Hogyan tovább, ha szeretnék teljes és örömteli életet élni? Hogyan tovább?

Isten szeret téged

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16) A legrövidebben ezzel a Bibliai igehellyel lehetne összefoglalni azt, amire szükséged van. Isten szeret téged. Ez a szeret az, ami képes helyreállítani, képes megújítani, képes tartalommal megtölteni az életedet.

A legfontosabb kapcsolat

Emberek millió tapasztalták már meg az Istennel való kapcsolatuk valódiságát. Téged is arra hív Isten, hogy helyre álljon a kapcsolatotok. Gondold el, Ő teremtett téged, így az Alkotó tudja a legjobban azt, hogy te miért vagy a világban. Ebben a kapcsolatban igazi válaszokban találhatod meg az életed értelmét.

Ami elválaszt

Van azonban valami, ami elválaszt ettől a nagyszerű kapcsolattól. Valami, ami minden embert megfertőz és eltávolít Istentől. Ez a bűn, aminek a jogos következménye – ahogy a Bibliában is olvashatod (Róma 6,23) – a halál. Ez a hatalmas és áthatolhatatlan szakadék az, ami elválaszt attól a tiszta Istentől, aki betölthetné az életedet.

A helyreállító

Mindenki vétkezett már, bármekkora hibát is követett el. A jogos ítélet szerint csak romlás járna nekünk. Mégis ezt olvashatjuk: „Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (1János 4,9) Jézus az, aki meghalt érted, Ő vállalt minden büntetést, amit te érdemelnél, hogy utad legyen Istenhez (Róma 5,8). Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (János 14,6)

Döntés

„Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében…” (János 1,12) Isten egy döntést vár tőled. Nem vallásos cselekedeteket, nem hagyományból eredő rituálét, hanem, hogy fogadt be Krisztust a szívedbe! Ezt hogyan teheted? Úgy, ha őszinte imádságban Istenhez fordulsz. Ismerd be Neki, hogy szükséged van Jézus szabadítására és, hogy elhiszed, hogy Jézus érted halt meg a kereszten. Ismerd be, hogy vannak bűnök az életedben és kérd Istent, hogy ezeket bocsássa meg és tegyen szabaddá a bűnöktől.

Hogyan tovább?

Alpha kurzus

Alpha kurzus
Az Alpha kurzus egy 12 alkalomból álló előadássorozat, ahol kiscsoportos, kötetlen beszélgetés formájában kaphatsz választ a kereszténységgel kapcsolatos alapvető kérdéseidre.
Kattints a további részletekért!
Konfirmáció

Konfirmáció
A konfirmáció szó szerint azt jelenti: megerősítés. Tulajdonképpen olyan alkalom, amikor a gyermekek és felnőttek, felismerve Jézus Krisztus jelentőségét az életükben, vallást tesznek arról, hogy keresztyénként szeretnének élni.
Kattints a további részletekért!
Személyes lelkigondozás

Személyes lelkigondozás
Ha úgy érzed, hogy szükséged van arra, hogy valakivel személyesen beszélgess, mert gondok vannak az életedben, vagy elakadtál a hitedben, akkor gyülekezetünk lelkészei szeretettel várnak lelkigondozói beszélgetésre.
Kattints a további részletekért!
Imaszoba

Imaszoba
A Nagytemplom 5. emeletén található imaszobában egyéni elcsendesedésben tapasztalhatod meg Isten gyógyító jelenlétét.
Kattints a további részletekért!
Csatlakozz a gyülekezethez!

Csatlakozz a gyülekezethez!
Szeretettel várunk a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség közösségébe!
Kattints a további részletekért!