Kedves Testvérek! 

 Május 21-én csütörtökön, a Mennybemenetel ünnepén 10 órakor istentiszteletet tartanak a Debreceni Református Nagytemplomban, ahol Fekete Károly tiszántúli püspök hirdeti az igét. Az istentisztelet látogatható, valamint élőben követhető a nagytemplom.hu oldalon és a Debrecen Televízióban is. Az alkalmon a Kodály Filharmonikusok vonósnégyese is közreműködik.

Zenészek: Grünwaldné Almássy Eszter, Deczki-Juhász Katalin, Markóczyné Rácz Erika, Parádi László

Zeneművek: Bach: Jesu bleibet meine Freude; Bach: Air; J. Pachelbel: Canon

Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepére minden évben a húsvét utáni 40. napon emlékezünk meg. A feltámadott Úr, miután még negyven napig itt volt a Földön, s megjelent tanítványainak, együtt evett velük, összegyűjtötte tanítványait az Olajfák hegyén, megbízta őket a róla való tanúságtétellel, s szemük láttára felhőbe takarva felemeltetett. A megjelenő két angyal a történteket így értelmezte a tanítványok számára: „felvitetett a mennybe” (ApCsel 1,11).

Jézus mennybemenetele földi életének záróeseménye, amelyet ő is sokszor megjövendölt.

Ez az ünnep elsősorban azért fontos, mert ahogy Krisztus mennybemenetelével ígéretek teljesedtek be, így bízhatunk abban, hogy a még be nem teljesedett ígéretei is valóra válnak majd.

 

Az Atya mellé kerül, közbenjár értünk, mindenki számára megszólítható időbeli és térbeli korlátok nélkül. Mindez pedig Pünkösdkor érthető meg igazán, amikor a Szentlélek megjelenésével azóta is közösségünk lehet az Atyával és a Fiúval, Jézussal.