Imahét a Krisztus-hívők egységéért

2024. január 21-28.
„Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10,27)Görögkatolikus Érseki Hivatal díszterme (Petőfi tér 8.)
Január 21. vasárnap, 17.00 óra:
Köszöntés: Dr. Szarka Gergely görögkatolikus parókus
Igét hirdet: Püski Lajos református püspökhelyettes
Imaközösséget vezeti: Sipos Barnabás ortodox parókus

Evangélikus Templom
Január 22. hétfő, 17.00 óra:
Köszöntés: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Igét hirdet: Dr. Törő András római katolikus esperes
Imaközösséget vezeti: Sipos Barnabás ortodox parókus

Árpád-téri Református Templom
Január 23. kedd, 17.00 óra:
Köszöntés: Veres János református lelkipásztor
Igét hirdet: Tóth Sándor baptista lelkipásztor
Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház
Január 24. szerda, 17.00 óra:
Köszöntés: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly református püspök
Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök

Egyetemi Református Templom
Január 25. csütörtök, 17.00 óra:
Köszöntés: Hadházi Tamás református esperes
Igét hirdet: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Imaközösséget vezeti: Péter-Szarka László református lelkipásztor

Baptista Imaház – Szappanos utca
Január 26. péntek, 17.00 óra:
Köszöntés: Kiss János baptista lelkipásztor
Igét hirdet: Hadházi Tamás református esperes
Imaközösséget vezeti: Terdik János görögkatolikus pasztorális helynök

Megtestesülés Római Katolikus Templom
Január 27. szombat, 17.00 óra:
Köszöntés: Dr. Törő András római katolikus esperes
Igét hirdet: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Imaközösséget vezeti: Helyi lelkész

Református Nagytemplom
Január 28. vasárnap, 17.00 óra:
Köszöntés: Dr. Fekete Károly református püspök
Igeolvasás: Kiss János baptista lelkipásztor
Előima: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Igét hirdet: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita
Apostoli Hitvallás: Sipos Barnabás ortodox parókus
Záróima, Úri ima: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Both Antal Alapítvány díjátadója: Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora részére
Hirdetések: Oláh István református lelkipásztor
Áldás: szolgálattevők közösen


Az ökumenikus imahét alkalmait a Debrecen Televízió élőben közvetíti 17:00-17:55 óra között.
Az imahét perselyadományát a Debreceni Evangélikus Egyházközség családi bölcsődéjének
játszótér fejlesztésére ajánljuk fel.