Munkatársi misszió

Mi, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség munkatársai, örökösei vagyunk református hagyományainknak, és tiszteljük gyülekezetünk elmúlt évszázadokban elért eredményeit. Valljuk, hogy Isten gondviselő és megtartó szeretete hordozza gyülekezetünket. Hálát adunk a gyülekezet sokrétű tevékenységéért, a munkatársak és a gyülekezeti tagok áldozatos szolgálatáért.

Hisszük, hogy munkánkkal Isten Országának építését szolgáljuk. Hiszünk abban, hogy a közösen végzett munka eredményre vezet, és a kitűzött célok akkor valósulnak meg, ha egymással szeretetben, megértésben és egységben szolgálunk. Hiszünk abban, hogy minden részterület fontos az egész gyülekezet növekedése szempontjából.

Elkötelezettek vagyunk gyülekezetünk szellemi, lelki, számbeli növekedésében. Elkötelezettek vagyunk a perifériára szorult emberek segítésében, és a névleges reformátusok öntudatra ébresztésében.

Vállaljuk a munkaközösséget egymással. Vállaljuk, hogy a továbbiakban is megszólítjuk gyülekezeti tagjainkat szolgálatvállalásra, és ajánlunk nekik szolgálati területeket.

Törekszünk a hatékony kommunikációra, az egymás iránti érzékenység és odafigyelés megőrzésére. Törekszünk egymás véleményének és egymás munkájának tiszteletben tartására. Törekszünk a gyülekezetünk fejlődését szolgáló új csoportok létrehozására és az önkéntesség még aktívabbá tételére.

Céljaink megvalósításához a Szentháromság Isten segítségét kérjük és várjuk.