Kedves Szülők, Keresztszülők!

A keresztség a gyülekezet közösségébe való befogadás ünnepi alkalma.

Gyülekezetünk olyan többgenerációs közösség, ahol mindenki megtalálhatja a helyét. Keresztyénként célunk, hogy minden korosztálynak segítsünk Isten szeretetének mélyebb megtapasztalásában. Közösségünk nagyon fontos tagjai a családok és mindenki, aki szeretné, hogy gyermeke részesüljön a keresztségben.

A keresztelést megelőző, három alkalmas sorozatunk biztosítja a lelki és gyakorlati felkészülést. A keresztség lényegének közös átgondolása segítséget nyújt a családi élet és a hétköznapok kihívásaiban.

A keresztelési szándékot a Lelkészi Hivatalban személyesen lehet bejelenteni, a keresztelés előtt legkésőbb két hónappal, ekkor munkatársaink tájékoztatást adnak a keresztelési felkészítés időpontjáról, helyszínéről.

Havonta egy kijelölt vasárnapon a 8 és 10 órakor kezdődő istentiszteleten kereszteljük meg a gyermekeket.

A keresztelést követően is fontosnak tartjuk a gyülekezetünkkel való kapcsolattartást és a közösségi életünkben való részvételt, ezért szeretettel hívjuk Önöket alkalmainkra, hogy gyermekeikkel megismerjék és megtapasztalják Isten szeretetét.

A következőkben néhány fontos tudnivalót szeretnénk megosztani Önökkel a kereszteléssel kapcsolatban.

 

Kérjük, olvassák el figyelmesen!

A keresztelés bejelentésének módja

1.   A keresztelés tervezett időpontjának ismeretében személyesen keressék fel a Lelkészi Hivatalt (legkésőbb a tervezett időpont előtt két hónappal), ahol munkatársunk örömmel fogadja bejelentésük szándékát. Ha nem biztosak benne, hogy mikor van nyitva a Lelkészi Hivatal, az 52/614-160-as telefonszámon érdeklődjenek, hogy mikor tudják a keresztelést bejelenteni.

2.   A bejelentés során munkatársunk felveszi a szülők, a keresztszülők és a keresztelendő gyermek adatait, majd megkéri Önöket a GDPR-nyilatkozat kitöltésére.

3. A bejelentés során minden további fontos információt átadunk a családnak, ezt követően a keresztelő lelkipásztor telefonon felkeresi Önöket.

A bejelentéshez az alábbiakra lesz szükség

 1. Keresztelendő gyermek neve, születési helye, ideje.
 2. Édesanya és édesapa neve, vallása, foglalkozása, konfirmáltak-e.
 3. Lakcím, telefonszám, e-mail cím.
 4. Keresztszülők neve, lakcíme, foglalkozása, vallása, konfirmáltak-e.
 5. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Keresztelési időpontok a Nagytemplomban, 2024-ben

A keresztelés a gyülekezet közösségében, vasárnapi istentiszteleten, a Nagytemplomban történik. Erre a gyülekezet számára is ünnepi alkalomra 2024-ben az alábbi időpontokat kínáljuk fel a keresztelésre készülő családoknak: 

Dátum Időpont Jelentkezési határidő
Január 28. 10:00  November 28.
Február 25. 10:00  December 29.
Április 1. 10:00 Február 29.
Május 20. 10:00 Március 22.
Június 9. 10:00 Április 9.
Június 30. 10:00 Április 30.
Július 7. 10:00 Május 8.
Augusztus 11. 10:00 Június 11.
Augusztus 25. 10:00 Június 30.
Szeptember 29. 10:00 Július 31.
Október 27. 10:00 Augusztus 30.
November 24. 10:00 Szeptember 30.
December 26. 10:00 Október 30.
Minden időpontban a reggel 8 és a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten van keresztelés. Kérjük, hogy bejelentéskor válasszák ki, hogy melyik időpontban és hány órakor szeretnék megtartani a keresztelést.

A keresztelést megelőző felkészítés

A keresztelést a három alkalomból álló felkészítés előzi meg a Nagytemplomban, amelyen a szülők és a keresztszülők vesznek részt.

1.   A felkészítésen minden alkalommal személyes jelenlétre számítunk, de esetleges betegség vagy távoli lakhely esetén az online kapcsolatot is biztosítani tudjuk.

2.   A felkészítés modulrendszerű, tehát ha az egyik felkészítő alkalmon nem tudtak részt venni, akkor a keresztelést megelőzően lehetőség van arra, hogy egy másik meghirdetett időpontban részt vegyenek rajta. Erről a Lelkészi Hivatalban vagy a felkészítést végző lelkipásztornál lehet tájékozódni.

3.   A felkészítés interaktív jellegű, beszélgetés-központú alkalom, amelyeknek az a célja, hogy a szülők és a keresztszülők ismeretben és lelkiekben is felkészülhessenek a keresztelésre és a keresztyén nevelésre.

4.   Az alkalmakat tudatosan „keresztelési felkészítőknek” neveztük el, ezzel kifejezve azt, hogy nem a szülők és a keresztszülők oktatása a célunk, hanem az, hogy a tőlünk telhető legjobb és leghitelesebb módon felkészítsük őket gyermekük megkeresztelésére és az ebből fakadó feladataikra.

Az 1. alkalom címe és tartalma:

 • A gyülekezet, mint család.
 • A Nagytemplomi Gyülekezet bemutatása;
 • a keresztelés eseményének bemutatása.

 

A 2. alkalom címe és tartalma:

 • Kézfogás egy életre.
 • A keresztség lényege és értelme;
 • Miért kereszteltetjük meg gyermekünket?

 

A 3. alkalom címe és tartalma:

 • A család, mint gyülekezet.
 • Keresztyén család és gyermeknevelés;
 • A szülők és keresztszülők, mint akik Isten szeretetét élik meg gyermekük előtt.

A keresztelés menete (liturgiája)

–        Apostoli köszöntés

A lelkipásztor a Szentírásból vett igeverssel köszönti az istentiszteletre érkező gyülekezetet. Ekkor a szülők és a keresztszülők az úrasztal előtt állnak.

–        Keresztelés előtti ének

A család a gyülekezettel együtt énekli ezt az éneket, amellyel az Istent hívja segítségül.

–        Szereztetési ige

A lelkipásztor felolvassa Jézus Krisztus szavait Máté evangéliumának 28. részéből, amelyekkel megbízást adott az egyháznak a keresztelés elvégzésére

–        Keresztelési igehirdetés

A lelkipásztor a felolvasott igék alapján átadja az örömhírt (evangéliumot), vagyis a családnak és a gyermeknek szóló személyes keresztelési tanítást és üzenetet.

–        Apostoli Hitvallás

A család a gyülekezettel együtt megvallja hitét az Apostoli Hitvallás elmondásával.

–        Nyilatkozat és fogadalom

A lelkipásztor kérdezi a szülőktől és a keresztszülőktől:

1.      Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
Felelet: Akarjuk.

2.      Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
Felelet: Ígérjük és fogadjuk.

A lelkipásztor kérdezi a család többi tagját és a gyülekezetet:

3.      Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Felelet: Ígérjük!

–        Keresztelés

A lelkipásztor a keresztelőedényben lévő vízzel megkereszteli a gyermeket.

–        Áldás

A lelkipásztor Isten ígéretét, támogatását, jóindulatát hirdeti a családnak és a gyermeknek.

–        Gyülekezeti ének, majd az istentisztelet folytatódik

Ekkor a szülők és a keresztszülők elfoglalják a helyüket a padban.