Keresztelés

Kedves Szülők, Keresztszülők!

A keresztség a gyülekezet közösségébe való befogadás ünnepi alkalma.

Gyülekezetünk olyan többgenerációs közösség, ahol mindenki megtalálhatja a helyét. Keresztyénként célunk, hogy minden korosztálynak segítsünk Isten szeretetének mélyebb megtapasztalásában. Közösségünk nagyon fontos tagjai a családok és mindenki, aki szeretné, hogy gyermeke részesüljön a keresztségben.

A keresztelést megelőző, három alkalmas sorozatunk biztosítja a lelki és gyakorlati felkészülést. A keresztség lényegének közös átgondolása segítséget nyújt a családi élet és a hétköznapok kihívásaiban.

Keresztelő kehely

A keresztelési szándékot a Lelkészi Hivatalban személyesen lehet bejelenteni, a keresztelés előtt legkésőbb két hónappal, ekkor munkatársaink tájékoztatást adnak a keresztelési felkészítés időpontjáról, helyszínéről.

Havonta egy kijelölt vasárnapon a 8 és 10 órakor kezdődő istentiszteleten kereszteljük meg a gyermekeket.

A keresztelést követően is fontosnak tartjuk a gyülekezetünkkel való kapcsolattartást és a közösségi életünkben való részvételt, ezért szeretettel hívjuk Önöket alkalmainkra, hogy gyermekeikkel megismerjék és megtapasztalják Isten szeretetét.

A következőkben néhány fontos tudnivalót szeretnénk megosztani Önökkel a kereszteléssel kapcsolatban.

A keresztelés bejelentésének módja

A bejelentéshez az alábbiakra lesz szükség

Keresztelési időpontok a Nagytemplomban, 2024-ben

A keresztelés a gyülekezet közösségében, vasárnapi istentiszteleten, a Nagytemplomban történik. Erre a gyülekezet számára is ünnepi alkalomra 2024-ben az alábbi időpontokat kínáljuk fel a keresztelésre készülő családoknak:

DÁTUM IDŐPONT JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
Január 28.
10:00
November 28.
Február 25.
10:00
December 29.
Április 1.
10:00
Február 29.
Május 20.
10:00
Március 22.
Június 9.
10:00
Április 9.
Június 30.
10:00
Április 30.
Július 7.
10:00
Május 8.
Augusztus 11.
10:00
Június 11.
Augusztus 25.
10:00
Június 30.
Szeptember 29.
10:00
Július 31.
Október 27.
10:00
Augusztus 30.
November 24.
10:00
Szeptember 30.
December 26.
10:00
Október 30.

Minden időpontban a reggel 8 és a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten van keresztelés. Kérjük, hogy bejelentéskor válasszák ki, hogy melyik időpontban és hány órakor szeretnék megtartani a keresztelést.

A keresztelést megelőző felkészítés

A keresztelést a három alkalomból álló felkészítés előzi meg a Nagytemplomban, amelyen a szülők és a keresztszülők vesznek részt.

Az 1. alkalom címe és tartalma:

Az 2. alkalom címe és tartalma:

Az 3. alkalom címe és tartalma:

A keresztelés menete (liturgiája)

A lelkipásztor a Szentírásból vett igeverssel köszönti az istentiszteletre érkező gyülekezetet. Ekkor a szülők és a keresztszülők az úrasztal előtt állnak.

A család a gyülekezettel együtt énekli ezt az éneket, amellyel az Istent hívja segítségül.
A lelkipásztor felolvassa Jézus Krisztus szavait Máté evangéliumának 28. részéből, amelyekkel megbízást adott az egyháznak a keresztelés elvégzésére

A lelkipásztor a felolvasott igék alapján átadja az örömhírt (evangéliumot), vagyis a családnak és a gyermeknek szóló személyes keresztelési tanítást és üzenetet.

A család a gyülekezettel együtt megvallja hitét az Apostoli Hitvallás elmondásával.

A lelkipásztor kérdezi a szülőktől és a keresztszülőktől:

1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
Felelet: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
Felelet: Ígérjük és fogadjuk.

A lelkipásztor kérdezi a család többi tagját és a gyülekezetet:

3. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék?
Felelet: Ígérjük!

A lelkipásztor a keresztelőedényben lévő vízzel megkereszteli a gyermeket.
A lelkipásztor Isten ígéretét, támogatását, jóindulatát hirdeti a családnak és a gyermeknek.
Ekkor a szülők és a keresztszülők elfoglalják a helyüket a padban.