ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN
Virágvasárnap
2024. március 24.

Az igehirdetés alapigéje: Mt 21,9

„Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                                                   Püski Gábor bo. lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 482:1

3.    Gyermekek műsora

4.    Főének: 810:1–6

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe 
gyermek-istentiszteletre, az imateremben kivetítőn követhető az istentisztelet.

5.    Bűnvallás és kegyelemhirdetés

6.    Előfohász

7.     Igeolvasás: Ézs 62, 8–12                                                                                              

8.     Imádság                                                                                                                                                               

9.     Igehirdetés előtti ének: 214

10. Igehirdetés: Mt 21, 1–11;13,20                                    Beszterczey András lelkipásztor

11. Zenei elcsendesedés: Denis Bédard: Variations sur Lasst uns erfreuen – Andante

12. Imádság, Úri ima, Áldás

13. Ének: 794:1–2

14. Hirdetések                                                                                                                                                           

15. Záróének: 251

Március 28. (Nagycsütörtök)

18 óra     Oláh István lelkipásztor

Március 29. (Nagypéntek)

8 óra    Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor

10 óra  Beszterczey András lelkipásztor

18 óra Passió

Március 30. (Nagyszombat)

18 óra  Tóth Dorottya Tünde bo.

                 lelkipásztor

 

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Madarasi József 51 évet élt és Demeter Józsefné (Horváth Ilona) 86 évet élt testvéreinket

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. (Jn 11,25)

Emlékharang

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Faragóné Ludmann Krisztina a DRK Általános Iskola tanárának emlékére szólt.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.       Ma 18 órától zenés istentisztelet (Dominica Palmarum) lesz a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar közreműködésével. Igét hirdet: Sajtos Szilárd alezredes, kiemelt tábori lelkész.

2.       Március 25-én (hétfőn) 17 órától Közöttünk élnek… címmel, a hit és a mindennapok kapcsolódásáról, új beszélgetés-sorozat indul a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Vendégeink: Vékony Anna színművész, Csokonai Nemzeti Színház Debrecen, Ozsváth Sándor nyelvész, irodalmár, Dr. Sipka Péter ügyvéd.

3.       Március 29-én (pénteken) 18 órától nagypénteki passiós istentiszteletet tartunk, amelyen Jézus szenvedésének eseményeit követhetjük végig, gyülekezetünk fiataljai és lelkipásztorai közös szolgálatával.

4.       Március 31-én (vasárnap) 5.45-től húsvét hajnali úrvacsorás istentiszteletet tartunk a fancsikai templomromnál. A közös utazáshoz autóbuszt biztosítunk, amely 5:15-kor indul a Hunyadi utcai megállóból. Részvételi szándékát gyülekezetünk honlapján jelezze. Ezt követően, 7 órától, húsvéti reggelire várjuk Testvéreinket a Gyülekezeti Terembe.”

5.       Május 26-án (vasárnap) 10 órától gyermeknapon családi istentiszteletet tartunk gyülekezetünkben. Az istentiszteletet követően ebédre, gyermekeknek szóló programokra és kézműves foglalkozásra várjuk a családokat a Emlékkertben.

6.       Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón. Regisztráció a nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon március 19-től.

7.       Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára.

8.       A húsvéti ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az úrvacsora igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban március 25-ig.

9.       Köszönjük, ha adója 1%-át a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány részére ajánlja fel. A támogatást a templomunk fűtésrendszerének korszerűsítésére használjuk fel. Adószáma: 18556403-1-09

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Március 31. (Húsvét I. napja)

5.45        Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor

8 óra       Püski Gábor bo. lelkipásztor

10 óra    Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

18 óra    Szász Anna Boglárka bo. lelkipásztor

Április 1. (Húsvét II. napja)

8 óra       Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor

10 óra    Oláh István lelkipásztor

18 óra    Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor