Istentisztelet a Nagytemplomban

2024. március 17. 10 óra
HALLJÁTOK ÉS ÉRTSÉTEK!

Az igehirdetés alapigéje: Mt 13,44–46

„Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.

Az istentisztelet rendje

1.   Apostoli köszöntés                                                      Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 130:1

3.   Bűnvallás és kegyelemhirdetés

4.   Főének: 204:1–4

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe 
gyermek-istentiszteletre, a tizenévesek pedig az imaterembe.

5.   Előfohász

6.     Igeolvasás: Ézs 45,1–3                                                                                                

7.     Imádság                                                                                                                                                               

8.     Igehirdetés előtti ének: 663:4

9.     Igehirdetés: Mt 13,44–46                                            Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Zenei elcsendesedés

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Ének: 345:2

13. Hirdetések

14. Himnusz                                                                                                                                                              

15. Záróének: 249:1–5

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Agárdi Rudolf 53 évet élt testvérünket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

HIRDETÉSEK

1.      Március 19-én (kedden) 17 órától lesz a Nőszövetség következő alkalma a Gyülekezeti Teremben. 

2.      Március 20-án (szerdán) 18 órától Eperjes Károly estje lesz a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében. 

3.      Március 24-én (Virágvasárnap) 18 órától zenés istentisztelet (Dominica Palmarum) lesz a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar közreműködésével. Igét hirdet: Sajtos Szilárd alezredes, kiemelt tábori lelkész.

4.      Március 25-én (hétfőn) 17 órától Közöttünk élnek… címmel, a hit és a mindennapok kapcsolódásáról, új beszélgetés-sorozat indul a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Vendégeink: Vékony Anna színművész, Csokonai Nemzeti Színház Debrecen, Ozsváth Sándor nyelvész, irodalmár, Dr. Sipka Péter ügyvéd.

5.      Március 29-én (pénteken) 18 órától nagypénteki passiós istentiszteletet tartunk, amelyen Jézus szenvedésének eseményeit követhetjük végig, gyülekezetünk fiataljai és lelkipásztorai közös szolgálatával.

6.      Március 31-én (vasárnap) 5.45-től húsvét hajnali úrvacsorás istentiszteletet tartunk a fancsikai templomromnál. A közös utazáshoz autóbuszt biztosítunk, amely 5:15-kor indul a Hunyadi utcai megállóból. Részvételi szándékát gyülekezetünk honlapján jelezze. Ezt követően, 7 órától, húsvéti reggelire várjuk Testvéreinket a Gyülekezeti Terembe.”

7.      Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón. Regisztráció a nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon március 19-től.

8.      Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára.

9.      A húsvéti ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az úrvacsora igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban március 25-ig.

10.   Hálásan köszönjük a gyülekezet szeretetét, mellyel a szerényebb körülmények között élőket segítik évről évre. Most a húsvéti csomaggal támogathatjuk őket. Adományaikat várjuk személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy utalással, közlemény: Húsvéti csomag.

11.   Köszönjük, ha adója 1%-át a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány részére ajánlja fel. A támogatást a templomunk fűtésrendszerének korszerűsítésére használjuk fel. Adószáma: 18556403-1-09

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Imádkozzunk a böjt áldásaiért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Püski Gábor 10:00: Beszterczey András 18:00: Sajtos Szilárd