ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN
ÉS AZ ÉLET MEGY TOVÁBB
2024. május 5.
ANYÁK NAPJA

Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 9, 36–43

„Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti: Dorkász, vagyis Zerge. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, a felső szobában ravatalra tették. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték: Jöjj át hozzánk mielőbb! Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, és sírva mutogatták azokat az ingeket meg ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt, és imádkozott, azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő pedig kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter odanyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter pedig több napig Joppéban maradt egy Simon nevű tímárnál.”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                                                     Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 208:1

3.    Gyermekek műsora

4.    Főének: 516:1–5

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe
 gyermek-istentiszteletre, az imateremben kivetítőn követhető az istentisztelet.

1.    Előfohász

2.     Igeolvasás: Zsolt 28, 6–9                                                                                               

3.     Imádság                                                                                                                                                                

4.     Igehirdetés előtti ének: 360:12

5.     Igehirdetés: ApCsel 9,36–43                                                          Oláh István lelkipásztor

6.     Zenei elcsendesedés                                                                                                   

7.     Imádság, Úri ima

8.     Úrvacsora előtti ének: 513:3

9.     Úrvacsora, ágenda (757–761)                                                            Beszterczey András lelkipásztor

10.  Áldás

11.  Hirdetések                                                                                                                                                           

12.  Záróének: 453:1–2

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Az úrvacsorai jegyeket az Édesanya-gyermekklub tagjai adományozták.

Házasságkötés

Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésükre Lakatos Dávid és Czakó Zsanett.

„Öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” (Kol 3,14)

Emlékharang

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Tőkei Zsigmond és felsége Lizák Erzsébet emlékét hirdette, istentisztelet után Bálint Lajos halálának 7. évfordulója emlékére fog megszólalni.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.       Május 7-én (kedden) 17 órakor a Nőszövetség a következő alkalmát az Andaházy Kollégiumban (Poroszlay út 10.) tartja, a DRHE Nőszövetségével  közösen az “Énidő” témáját járják körül.

2.       Május 7-én (kedden) 18 órától Presbiteri gyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.

3.       Május 8-án (szerdán) 18 órátólA biblia növényei és virágai” címmel lesz beszélgetés Fráter Erzsébet ökológussal a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

4.       Május 8-án (szerdán) 18 órától ismét találkoznak a Könyvtámasz Olvasókör tagjai a Leány utcai Gyülekezeti Központban.

5.       Május 9-én (csütörtökön) 10 órától a Mennybemenetel ünnepi istentisztelet lesz a Nagytemplomban.

6.       Május 9-én (csütörtökön, Mennybemenetel ünnepén) 17 órától A Nagytemplom rejtett kincsei” címmel Beszterczey András lelkipásztor ingyenes rendhagyó tárlatvezetésen.

7.       Május 11-én (szombaton) 10 órátólAz élet több, mint a törékeny test” címmel Kustár Gábor művésztanár osztja meg személyes gondolatait a Nagytemplomban a Nemzeti Emlékhelyek napján.

8.       Május 11-én (szombaton) 10 órakor Konfirmációs bizonyságtétel lesz a Református Kollégium Dísztermében.

9.       Május 11-én (szombaton) 18 órától a Kollégiumi Esték keretében Dr. Kubassek János geográfus tart előadást Dr. Cseszkó Gyula korábbi DEAC-os, DOTE-en végzett orvos és felesége Hadady Emma helytállásáról és mártírhaláláról az Oratóriumban.

10.   Május 12-én (vasárnap) 10 órakor ünnepi konfirmációs istentisztelet lesz a Nagytemplomban.

11.   Május 14-én (kedden) 18 órától Pünkösdi elcsendesedés lesz az Imateremben. 

12.   Május 20-én (hétfőn) jubileumi konfirmáció lesz gyülekezetünkben, amelyre a Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni május 13-ig.

13.   Május 25-én (szombaton) 18 órátóla lesz a 100 Tagú Cigányzenekar kamarazenekarának Misszió templomi koncertje. Jegyek a Nagytemplom jegypénztárában, a Karakterben és a jegy.hu oldalon vásárolhatóak.

14.   Május 26-án (vasárnap) 10 órától családi istentiszteletet tartunk. Az istentiszteletet követően gyermekeknek szóló programokra és kézműves foglalkozásra várjuk a családokat a Emlékkertbe. Regisztrálni a nagytemplom.hu/csaladiistentisztelet oldalon lehet.

15.   Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón. Regisztráció a nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon.

16.   Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára. Regisztrálni a nagytemplom.hu/hittantabor oldalon lehet

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)