Istentisztelet a Nagytemplomban

2023. november 26. 10 óra

Az igehirdetés alapigéje: 2Pt 3,14–15

„Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben.  A mi Urunk hosszútűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek – a neki adott bölcsesség szerint”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                       Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 412:2

3.    Keresztelés

4.    Főének: 155:1–4

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe
 gyermek-istentiszteletre.

5.    Bűnvallás és kegyelemhirdetés                       Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor

6.    Előfohász                                                                                                                                             

7.    Igeolvasás: 2Pt 3,14–18                                                                                 

8. Imádság       

9.      Igehirdetés előtti ének: 130:2              

10.  Igehirdetés: 2Pt 3,14–15                          Beszterczey András lelkipásztor

11.  Zenei elcsendesedés

12.  Imádság, Úri ima, Áldás   

13.  Ének: 746:3–4

14.  Hirdetések

15.  Záróének: 290:1–4

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztségben részesültek

Ma Podlovics Dávid, Puskás Panna Boróka, Tóth Martin Sándor és Wacha Levente részesültek a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Némethy Ferencné (Gyarmati Róza) 86 évet élt és Paládi Ferenc 57 évet élt testvéreinket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Kádár Jenő emlékét hirdette, istentisztelet után
Paládi Ferenc emlékére és Lakatos Andrásné (Csóka Erzsébet) halálának 20. évfordulója alkalmából fog megszólalni.

„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.       November 28-án 18 órától lesz a Könyvtámasz olvasókör következő alkalma,
20-60 év közötti korosztály számára a Gyülekezeti Központban. A foglalkozások alkalmával egy-egy rövidebb mű felolvasása történik a Biblia tükrében. Jelentkezni az agnes.balint@gmail.com e-mail címen lehet.

2.       December 3-a Fogyatékossággal Élő Emberek Világnapja, az gyülekezetünk Immánuel Otthonának tanulói, a Vak- és Siketmisszió tagjai is velünk lesznek a vasárnapi istentiszteleten. Az alkalom után szeretetvendégséggel várjuk a gyülekezeti tagokat és lehetőség lesz támogató vásárlásra is, az Immánuel Otthon fiataljainak munkáit vásárolhatják meg.

3.       December 3-án (vasárnap) 15 órakor kezdődik a Kárpát-medencei imanap idén a Kistemplomban.

4.       December 10-én (vasárnap) 16 órától Gyermekek karácsonya lesz a Református Kollégium Dísztermében. (Kálvin tér 16.)

5.       December 12-én (kedden) 18 órától De a világosság ragyog! címmel Adventi zenei elcsendesedés és imaséta lesz a Nagytemplomi Zenekar szolgálatával itt a Nagytemplomban.

6.       Csütörtökönként, a Leány utcai Gyülekezeti Központban, este 5 órakor szeretettel várjuk a nem magyarajkú testvéreket angol nyelvű bibliaórára. // We welcome our non-Hungarian brothers and sisters to our English-language Bible study group every Thursday at 5 p.m. in our church center in the Leány street.

7.       Idén is van lehetőségünk segíteni a rászoruló családoknak tűzifával. Az adományokat várjuk átutalással: 11738008-20080437 Közlemény: Tűzifa vagy személyesen a lelkészi hivatalban.

8.        Karácsonyra is szeretnénk csomagokkal segíteni gyülekezetünk rászoruló tagjait. Szeretettel várjuk erre a célra pénzbeli adományaikat az alábbi bankszámlaszámra: 11738008-20080437, megjegyzésben kérjük feltűntetni: „karácsonyi csomag”.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetője:

8:00: Szász Anna Boglárka 10:00: Katona Viktória 18:00: Dancsó Zoltán