Istentisztelet a Nagytemplomban

2023. december 24. 16 óra
A valóra vált álom

Az igehirdetés alapigéje: Ézs 61,1–2a

„Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét…”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                                Beszterczey András lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 401:1

3.    Főének: 419:1–5

4.    Előfohász

5.      Igeolvasás: Lk 2, 1-20

6.      Imádság

7.      Igehirdetés: Ézs 61,1–4                                                         Oláh István lelkipásztor

8.      Imádság, Úri ima

9.      Karácsonyi műsor

10.  Záróének: Csendes éj

11.  Áldás

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

 Csendes éj

 

Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély;
Nincs fenn más, csak a Szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál, szent Fiú aludjál!

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél;
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát,
Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít! 

Csendes éj! Szentséges éj!
Szív örülj, higgy, remélj!
Isten Szent Fia hinti reád,
Ajka vigaszt adó mosolyát,
Krisztus megszületett, Krisztus megszületett!


Áldott karácsonyt kívánunk!