Istentisztelet a Nagytemplomban

2023. december 10. 10 óra
út a pusztában

Az igehirdetés alapigéje: Mk 1,8–11

„János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. Ezt hirdette: Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                                          Beszterczey András lelkipásztor

2.    Ibolya Utcai Általános Iskola hittanosainak műsora                                                             

3.    Fennálló ének: 390:1

4.    Bűnvallás és kegyelemhirdetés

5.    Főének: 371:1–8

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe
gyermek-istentiszteletre.

6.    Előfohász                                                                                                                                             

7.    Igeolvasás: Ézs 40,1-11

8.    Imádság

9.      Igehirdetés előtti ének: 375:1

10.  Igehirdetés: Mk 1,8–11                                            Dr. Fekte Károly püspök-lelkipásztor

11.  Zenei elcsendesedés

12.  Imádság, Úri ima, Áldás

13.  Ének: 822:1

14.  Presbiterek fogadalomtétele

15.  Hirdetések                                                                                                     Oláh István lelkipásztor

16.  Záróének: 379:1–4

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Emlékharang

A Rákóczi-harang az istentisztelet után Hunyadi Béla halálának 40. évfordulója, Kovács Antalné halálának 30. évfordulója és Hunyadi Béláné halálának 1. évfordulója alkalmából fog megszólalni.

„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.       Ma 16 órától Gyermekek karácsonyi ünnepsége lesz a Református Kollégium Dísztermében. (Kálvin tér 16.)

2.       December 12-én (kedden) 18 órától De a világosság ragyog! címmel Adventi zenés elcsendesedés és imaséta lesz a Nagytemplomi Zenekar szolgálatával a Nagytemplomban.

3.       A karácsonyi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben.
Kérjük, hogy az úrvacsora igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban december 20-ig.

4.       Adventben vasárnaponként is nyitva van a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó, 11­-18 óráig. Szeretettel várjuk a testvéreket.

5.       Csütörtökönként, a Leány utcai Gyülekezeti Központban, este 5 órakor szeretettel várjuk a nem magyarajkú testvéreket angol nyelvű bibliaórára. // We welcome our non-Hungarian brothers and sisters to our English-language Bible study group every Thursday at 5 p.m. in our church center in the Leány street.

6.       Kapható Csorba Gergő “Adventi Zongorameditációk” és “Karácsonyi Zongorameditációk” című CD-je, amelyen az ünnepekhez kapcsolódó dallamok feldolgozásait hallhatjuk, érdeklődni Csorba Gergőnél lehet.

7.       Szeretettel ajánljuk a Karakterben kapható legújabb könyvünket, Dr. Kovács Krisztián református lelkész, teológiai tanár Bölcső és kereszt című könyvét, amelyben imádságokat, meditációkat és gondolatotokat olvashatnak.

8.       Megjelent a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának 2024. évi felvételi tájékoztatója. Részletek a www.drkai.reformatus.hu oldalon találhatók.

9.       Idén is van lehetőségünk segíteni a rászoruló családoknak tűzifával. Az adományokat átutalhatják a 11738008-20080437 számlaszámra (közlemény: Tűzifa) vagy személyesen befizethetik a lelkészi hivatalban.

10.   Karácsonyra is szeretnénk csomagokkal segíteni gyülekezetünk rászoruló tagjait. Szeretettel várjuk erre a célra pénzbeli adományaikat az alábbi bankszámlaszámra: 11738008-20080437, megjegyzésben kérjük feltűntetni: „karácsonyi csomag”.

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Molnár Szabolcs 10:00: Oláh István 18:00: Püski Gábor