ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

A MEGBOCSÁTÁS FORRADALMA

Igehirdető: Beszterczey András

2022. október 23.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 19. VASÁRNAP
A perikóparend szerint a vasárnap teológiai témája: Járjunk elhivatásunkhoz méltóan – a munkában. További textusok a vasárnapra: Jn 5,1–16; Ef 4,22–32; Ézs 38,9–20; Jak 5,13–16; 2Móz 34,4–10


Az igehirdetés alapigéje: Márk 2,1–12

„Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk!”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 462:1
3. Főének: 194:1–5
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jak 5,13–16
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 712:1
8. Igehirdetés: Márk 2,1–12 Beszterczey András lelkipásztor
9. Orgonazene
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Ének: 32:1
12. Hirdetések
13. Himnusz
14. Záróének: 222:1–3,10–11Orgonál
: Csorba Gergő kántorHIRDETÉSEK

1. Október 25-én, kedden 18 órától Kávéházi Esténken az elengedésről beszélgetünk. Halottak napja közeledtével a veszteség megéléséről, s annak lelkészi illetve szakmai kísérésének a lehetőségeiről beszélget Dr. Kovács Krisztián, a Debreceni Hittudományi Egyetem adjunktusa Dr. Kállai Imre pszichiáterrel, a homokkerti gyülekezet lelkipásztorával. A belépés díjtalan.
2. Október 31-én (hétfőn) 17 órakor ökumenikus, úrvacsorás istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban.
3. November 14-én hétfőn Bagdy Emőke tart előadást a Nagytemplomban Válság, változás megújulás címmel. Jegyek online is kaphatók, illetve az istentisztelet után a pénztárban is megvásárolhatók.
4. Borkóstolót szervezünk a Nagytemplomi borokkal, amelyek a Mészáros Borház válogatása. November 17-én, csütörtökön 19 órára a Karakter Kávézóba. A jegyek limitált darabszámban előzetesen a Karakterben megvásárolhatók.
5. Idén karácsonyra is szeretnénk tartós élelmiszer csomagokkal segíteni gyülekezetünk rászoruló tagjait. Szeretettel várjuk erre a célra pénzbeli adományaikat az alábbi bankszámlaszámra: 11738008-20080437.
6. A gyülekezetünkben sokszor segítjük a rászorultakat bútor, fa és egyéb adományokkal. Ezen adományok szállításához és pakolásához keresünk napközben is ráérő fuvarozással foglalkozó vállalkozókat. Email: diakonia.nagytemplom@reformatus.hu Tel.: +36 30 583 2794
7. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szeretettel várja a téli ruházati adományokat a Péterfia utca 40. szám alá (sál, sapka, kesztyű, kabát, nadrág, pléd stb.)
8. Rászoruló családoknak segítünk a téli időszakban, hogy kisebb terhet viseljenek a megnövekedett rezsiárak miatt. Köszönettel várjuk adományaikat. A részletek a nagytemplom.hu oldalon olvashatók.
9. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál minden vasárnap 9–11:30-ig.
10. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-,
a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.