Kedves Testvérek!

A húsvét ünnepéhez közeledve a jelenlegi járványhelyzet következtében hozott védekező intézkedések miatt, nyilvánvalóvá vált mindnyájunk számára, hogy a nagyhét (nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat) és a húsvét istentiszteleti alkalmait a megszokott formában nem tudjuk megtartani.

Azonban az ünnep a korlátozó intézkedések idején is ünnep, ezért most is arra készülünk, hogy a testvérekkel együtt bejárjuk azt a lelki utat, ami eljuttat bennünket a húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepéhez és az úrvacsora megünnepléséhez.

Az ünnep előtt három estén át bűnbánati alkalmakat fogunk tartani, amelyeket élő adásban közvetítünk a nagytemplomból a gyülekezet Weboldalán és Facebook oldalán.

Április 9. 19.00 óra Nagycsütörtök – Vad Zsigmond

Április 10. 19.00 óra Nagypéntek – Oláh István

Április 11. 19.00 óra Nagyszombat – Dr. Fekete Károly

Ezeken az alkalmakon rövid tanítást szeretnénk nyújtani a bűnbánati napok jelentőségéről és arról, hogy milyen lelki üzenete van ezeknek a napoknak.  Ahogyan minden istentiszteletre most is kérjük a testvéreket, hogy Bibliát és a Református énekeskönyvet készítsék elő.

A húsvéti ünnepkör istentiszteleti a következő rendben lesznek megtartva:

Április 10. 10.00 óra Nagypéntek ünnepi passiós istentisztelet – Oláh István 

Április 12. 5 óra 30 perc Húsvét hajnali istentisztelet – Molnár Szabolcs

Április 12. 10.00 óra Húsvét ünnepi úrvacsorás istentiszteletet – Dr. Fekete Károly

Április 13. 10.00 óra Húsvét ünnepi istentisztelet – Vad Zsigmond

A Bűnbánati alkalmak a gyülekezetünk honlapján (www.nagytemplom.hu)  és Facebook oldalán lesznek közvetítve, az ünnepi istentiszteleteket a Debrecen Városi Televízió is sugározza élő egyenes adásban. 

Testvérek, rendkívüli időket élünk, de ezekben az időkben is szükségünk van a hallható ige üzenete mellett, a látható ige megerősítő erejére, a feltámadott Krisztussal való közösségre. Ezért úgy döntöttünk gyülekezetünk presbitériumának egyetértésével, hogy ezen az ünnepen is szeretnénk az úrvacsora áldásait megélni. A szent jegyeket ezúttal nem a templomban, hanem mindenki a saját otthonában vehet magához.

 

Dr. Fekete Károly Püspök Úr ajánlását olvashatják a testvérek az úrvacsora vételről:

Kedves Református Testvéreink!

A koronavírus járvány miatti helyzetben még inkább szükségünk van arra, hogy Isten igéje megszólaljon otthonainkban a rádió, a televízió, és az online-közvetítések segítségével, és a Feltámadt Krisztus evangéliuma közel jöjjön hozzánk.

A húsvét első napi ünnepi istentisztelet szerves része az úrvacsora, amelynek folyamatát az istentisztelet közvetítések is pontosan követhetővé teszik. Ezért kifejezetten konfirmált református egyháztagjaink számára ajánljuk, hogy úrvacsorázzanak otthonaikban a lelkipásztorral, aki vezeti az úrvacsorát az adásban, és ha tehetik, konfirmált családtagjaikkal. Ezzel az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik beszorított helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben” (ApCsel 2,46).

Ehhez kérjük, hogy az alábbi lépéseket feltétlenül kövessék:

–          az adás előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret, és egy kevés bort, vagy szőlőlevet külön poharakban, és azt egy kendővel vagy szalvétával le lehet takarni

–          az istentisztelet közvetítését a kezdetétől a végéig kövessék figyelemmel, legyenek jelen lélekben és az énekeket, imádságokat mondják magukban együtt a szolgálattevővel,

–          mondják együtt a lelkipásztorral az úrvacsorai imádság részét képező bűnvalló imát: „Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet! Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.”

–          mondjuk együtt a lelkipásztorral az Apostoli Hitvallást,

–          válaszoljanak az úrvacsorai kérdésekre,

–          ezek után vegyünk először a kenyeret, hangosan elmondva a kenyérvétel előtti imádságot:

„Uram Jézus! A Te megtöretett szent testednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat / szolgálóleányodat. Ámen.”

–          a pohár vételekor így imádkozzunk:

„Uram Jézus! A Te kiontatott szent vérednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat / szolgálóleányodat. Ámen.”

– Úrvacsora utáni hálaadó imádság

– Áldás

Tisztában vagyunk azzal, hogy az otthoni úrvacsora nem pótolja a gyülekezet közösségében végzett úrvacsora ünneplését, de a rendkívüli helyzetben még inkább szükséges, hogy átéljük az úrvacsorában a Szentlélek által a Krisztussal való titokzatos közösséget.

Áldott húsvéti készülődést kívánunk minden testvérünknek!

2020 húsvétján

A Gyülekezet Elnöksége