Kedves Testvérek!

Nyissák meg a templomokat vidéken – ezt javasolta a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa.
A testület május 11-i ülésén arról tárgyalt, „hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával, tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek. Az Elnökségi Tanács kéri, hogy a tervezett nyári táborokat, konferenciákat, találkozókat a – testület korábbi útmutatásai értelmében – ne szervezzék meg!”

Ennek a döntésnek megfelelően újra testvéri közösségben lehetünk együtt az istentiszteleteken, és 2020. május 17-től nyilvános istentiszteletek lesznek a Nagytemplomban.

Istennek adunk hálát a járvány enyhülésért, azonban továbbra is fontos, hogy vigyázzunk egymás egészségére, ezért gyülekezetünk Elnöksége, a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének ajánlása alapján a következő szabályok betartására kéri a testvéreket:

• az istentisztelten résztvevők létszámát 350 főben maximalizáljuk.
• a belépéskor kézfertőtlenítőt biztosítunk.
• az istentiszteleten kizárólag szájmaszkkal, sállal vagy kendővel eltakart arccal vehetünk részt.
• liturgiás lapokat nem oszthatunk ki a járvány ideje alatt.
• a templomban is tartani kell a jogszabályban meghatározott 1,5 méteres védőtávolságot más személyektől, ezért presbiterek és lelkészek fognak segíteni az ültetésnél, valamint kérjük, vegyék figyelembe a padokra kihelyezett táblák utasításait!
• a fiatalabb gyülekezeti tagjaink a karzatokon foglaljanak helyet.
• családtagok és egy háztartásban élők természetesen ülhetnek egymás mellett.
• a 65 éven felüliek számára külön részt jelölünk ki a templomban. Kérjük idősebb testvéreinket, hogy a szószéktől jobbra található padsorokban foglaljanak helyet!
• a templomban az istentiszteleti alkalmak között a szellőztetésről gondoskodunk.
• az istentisztelet ideje alatt gyermekistentiszteletet tartunk maximum 7 fős kiscsoportokban. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekfoglalkozásra ne menjenek be!
• a perselyeket a kijáratoknál fogjuk elhelyezni úgy, hogy ne kelljen azokat senkinek tartani.
• Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével további intézkedésig nem tartunk.
• a keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk, az esküvői és temetési alkalmakat a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával megtartjuk.

2020. május 31-től, pünkösd ünnepén és azt követően reménység szerint már 8 órakor, 10 órakor és 18 órakor is nyilvános istentiszteleteket fogunk tartani a Nagytemplomban.

Pünkösd után tervezzük a kiscsoportos alkalmak indítást gyülekezetünkben. Az indulásról természetesen külön levélben fogjuk tájékoztatni a testvéreket.

Köszönjük a testvérek türelmét és kitartó imádságát a veszélyhelyzet idején.
Isten áldását kérjük a testvérek életére!

Tisztelettel,
A Gyülekezet Elnöksége