2022 A LELKI ÉPÍTKEZÉS ÉVE

 

HAMAROSAN…..
További információk az ige évéhez:

 

A Biblia hitünk és életünk alapja, mert számunkra nem csak jelentős irodalmi és történelmi dokumentum, hanem az Élő Isten szava, amelyet olvasva nyilvánvalóvá válik Isten terve a világgal és a személyes éltünkkel. A Biblia naponkénti olvasása megerősít bennünket Isten jelenvaló szeretetében, kegyelmében, reménységében. A reformációnak és református egyházunknak mindig is alapvető célja volt, hogy emberekhez eljuttassa Isten írott igéjét és rendületlenül biztasson bennünket az ige szüntelen olvasására. Ebben az évben gyülekezetünkben arra vállalkozunk, hogy vasárnapról vasárnapra mind a 66 Biblia könyvet sorra vesszük és igehirdetések során közvetítjük az adott könyv központi üzentét. Közben pedig azt kérjük, hogy hétről hétre olvassák el a soron következő Biblia könyv teljes egészét, mert azt szeretnénk, hogy egy év alatt a teljes Bibliát olvasva elmélyítsük Bibliaismeretünket, de még inkább a kapcsolatunkat Istennel.
Az évünk vezérigéje ebben erősítsen bennünket:

“Eljön a nap, amikor felépítik falaidat,
azon a napon szélesre tágul a határ.” (Mik 7,11)