2021 A KIHÍVÁS ÉVE

 

A Kihívás Éve!

A 2021-es év gyülekezetünkben a “Kihívások éve” elnevezést kapta.
A mögöttünk lévő 2020-as esztendő bebizonyította számunkra, hogy a számunkra stabilitást jelentő közösségek, intézmények, szolgáltatások egyik pillanatról a másikra megrendülhetnek. A világjárvány új helyzetet teremtett, személyes életünket sem hagyta érintetlenül, megmutatta, hogy mennyire kiszámíthatatlan a jövőnk. Mindeközben megtanultunk alkalmazkodni mégha ez kívásokkal is járt a mindennapjainkban.
Ebben a változó világban biztos pontként tekinthetünk az evangélium erejére és Isten szeretetére. Isten szava, Szentlélek által életünk legnagyobb erőforrása és municiója a mindennapi küzdelmek és a kihívások közepette.
Ezért a legfontosabb feladatunk az evangélium továbbadása.
 
A keresztyén életünk legnagyobb kihívása pontosan ennek az evangéliumnak a hirdetése.
Ezért az éves igének a Márk 16,15b-ét választottuk: 
 
“Hirdessétek az evangéliumot!”
Mondhatnák ez lelkészi feladat, de a Szentírás arról tanúskodik, hogy ez minden hívő ember feladata.
Az év célja, hogy mindenki érezze fontosanak az evangélium hirdetést. Osszuk meg az evangéliumot, mert megosztásra való. Legyen ott a szívünkben a másik ember iránti szeretet lássuk meg, hogy Isten őt is megakarja menteni az örök életre. Fedezzük fel azt, hogy Isten személy szerint mit bízott ránk, amivel építhetjük az Ő országát.
A szóban hirdetett evangélium mellett még oly sok lehetőség van számunkra az evangélium megosztásra.
A cselekedetekben, irattmisszió terjesztésében, diakónia gyakorlásában, zenén, énekeken keresztül kifejezve...stb. Ugyanakkor egész életünk evangéliummá válhat, élj úgy, hogy látszon meg rajtad, hogy Jézus Krisztus tanítványa, követe vagy a világban.
A “Kihívások évében” szeretnénk, hogy mindenki legalább egy kihívást elvállajon az evangélium hirdetése érdekében. Erre lesznek javaslataink, de bárki tehet javaslatot kihivásra, hogy  mi az az egy dolog, amit azért tesz meg, hogy eljusson valakihez az evangélium.
A lelkipásztorok 2021-ben főleg olyan igék alapján fognak szolgálni, amelyekből kiderül, hogy Isten szavának ereje hogyan formálta át egyének, népek nemzetek, vagy az egész világ életét. Az ige alapján keressük a választ arra kérdésre, hogyan jut el az evangélium az ember szívéhez. Célunk, hogy tapasztalja meg minél több ember az evangélium gyógyító, reményt adó, szeretettel teljes erejét a Szentlélek által!
További információk az ige évéhez:

 

A Biblia hitünk és életünk alapja, mert számunkra nem csak jelentős irodalmi és történelmi dokumentum, hanem az Élő Isten szava, amelyet olvasva nyilvánvalóvá válik Isten terve a világgal és a személyes éltünkkel. A Biblia naponkénti olvasása megerősít bennünket Isten jelenvaló szeretetében, kegyelmében, reménységében. A reformációnak és református egyházunknak mindig is alapvető célja volt, hogy emberekhez eljuttassa Isten írott igéjét és rendületlenül biztasson bennünket az ige szüntelen olvasására. Ebben az évben gyülekezetünkben arra vállalkozunk, hogy vasárnapról vasárnapra mind a 66 Biblia könyvet sorra vesszük és igehirdetések során közvetítjük az adott könyv központi üzentét. Közben pedig azt kérjük, hogy hétről hétre olvassák el a soron következő Biblia könyv teljes egészét, mert azt szeretnénk, hogy egy év alatt a teljes Bibliát olvasva elmélyítsük Bibliaismeretünket, de még inkább a kapcsolatunkat Istennel.
Az évünk vezérigéje ebben erősítsen bennünket:

„Hirdessétek az evangéliumot!” (Márk 16,15b)