A NAGYTEMPLOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KÜLDETÉSNYILATKOZATA

A Nagytemplomi Egyházközség a reformátor atyáinknak ránk hagyott („Egyedül kegyelem által!” „Egyedül hit által! „Egyedül a Szentírás!” „Egyedül Krisztus!”) és a gyülekezet sajátos helyzetéből (nemzetünk történelméből) adódó gazdag és példaértékű örökségét szeretné minél hűségesebben megőrizni, és minél többek számára tovább adni. Ehhez az örökséghez hozzátartozik a folytonos megújulás utáni olthatatlan vágyakozás is, mint ahogyan a Krisztushoz tért ember élete is napról napra előrehalad a megszentelődésben (Kol 3,10). A gyülekezet a megújulás útjaként a már évek óta működő kiscsoportos bibliaóra-struktúrát szeretné továbbra is az evangélium terjesztésének eszközeként használni, s nagy vágya az, hogy ezek a kiscsoportos alkalmak házi istentiszteletek formájában teljesedjenek ki. Így nyílna út Jézus Krisztus üzenetét minél szélesebb körben, a társadalom minden rétege számára elérhetővé és személyessé tenni, s mindeközben Isten igéje életet formáló és teremtőerővé válna mindenki életében (Zsid 4,12). A nagytemplomi gyülekezet ugyanakkor nem csupán az újonnan érkezők és a gyülekezet ajtaján kívül lévők iránt kötelezi el magát, hanem küldetésének tekinti azok megkeresését és megszólítását is, akik a gyülekezet kötelékébe tartoznak, hogy a mi Urunk egyháza valóban azzá a hellyé váljék, ahol „a megfejtett, megmagyarázott, kibontakozott és a megértett Krisztus van jelen.” (Tertullianus).