Istentisztelet a Nagytemplomban

2023. december 3. 10 óra
ÚJ TEREMTÉS

Az igehirdetés alapigéje:

„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont vagy azt az órát senki nem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Vigyázzatok, virrasszatok! Mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő.”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                             Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 25:1

3.    Bűnvallás és kegyelemhirdetés

4.    Főének: 372:1–7

5.    Vers: Mentovics Éva: Advent                                                         Prém Ferenc és Katona Márk
                                                                                                Hallássérültek Intézményének tanulói

6.    Előfohász                                                                                                                                             

7.    Igeolvasás: Ézs 65:17–25                                                                  Nagy Sándor László
                                                                                                     Immánuel Otthon és Iskola tanulója

8.      Imádság                                                                                                     Rábai-Bíró Marianna szülő

9.      Igehirdetés előtti ének: 473:6

10.  Igehirdetés: Mk 13,24–37                                                     Katona Viktória lelkipásztor

11.  Zenei elcsendesedés

12.  Imádság, Úri ima, Áldás

13.  Ének: 392:1

14.  Immánuel Otthon és Iskola új munkatársainak fogadalomtétele   
                                                                                                                           Oláh István lelkipásztor

15.  Hirdetések

16.  Záróének: 390:1–4

Orgonál: Garancsi István orgonista

Jeltolmács: Pilis Dorka

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre

Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésére Dr. Gaál Péter és
Dr. Horváth Rebeka
.

„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

HIRDETÉSEK

1.   Istentisztelet után lehetőség lesz támogató vásárlásra, az Immánuel Otthon fiataljainak munkáit, ajándéktárgyakat vásárolhatnak a testvérek.

2.   Ma 15 órakor kezdődik a Kárpát-medencei imanap a Kistemplomban.

3.   December 10-én (vasárnap) 16 órától Gyermekek karácsonya lesz a Református Kollégium Dísztermében. (Kálvin tér 16.)

4.   December 12-én (kedden) 18 órától De a világosság ragyog! címmel Adventi zenei elcsendesedés és imaséta lesz a Nagytemplomi Zenekar szolgálatával a Nagytemplomban.

5.   Csütörtökönként, a Leány utcai Gyülekezeti Központban, este 5 órakor szeretettel várjuk a nem magyarajkú testvéreket angol nyelvű bibliaórára. // We welcome our non-Hungarian brothers and sisters to our English-language Bible study group every Thursday at 5 p.m. in our church center in the Leány street.

6.   Kapható Csorba Gergő “Adventi Zongorameditációk” és “Karácsonyi Zongorameditációk” című CD-je, amelyen az ünnepekhez kapcsolódó dallamok feldolgozásait hallhatjuk, érdeklődni Csorba Gergőnél lehet.

7.   Szeretettel ajánljuk a Karakterben kapható legújabb könyvünket Kovács Krisztián református lelkész, teológiai tanár Bölcső és kereszt című könyvét, amelyben imádságokat, meditációkat és gondolatotokat olvashatnak.

8.   Idén is van lehetőségünk segíteni a rászoruló családoknak tűzifával. Az adományokat várjuk átutalással: 11738008-20080437 Közlemény: Tűzifa vagy személyesen a lelkészi hivatalban.

9.   Karácsonyra is szeretnénk csomagokkal segíteni gyülekezetünk rászoruló tagjait. Szeretettel várjuk erre a célra pénzbeli adományaikat az alábbi bankszámlaszámra: 11738008-20080437, megjegyzésben kérjük feltűntetni: „karácsonyi csomag”.

Imádkozzunk a fogyatékkal élőkért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)


A következő vasárnap igehirdetője:

8:00: Beszterczey András 10:00: Dr. Fekete Károly 18:00: Molnár Szabolcs