Esküvő

Gondolatok a házasságról

Egy férfi és egy nő élete a házasságban teljesedik ki. Hisszük, hogy a házasság Isten teremtési rendjének része. Isten Igéje szerint a házasság két egymást szerető ember, egy férfi és egy nő, életre szóló szövetsége. Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként tervezte a házasságot, ezért segítségét ajánlja fel mindazoknak, akik erre hűségesen kérik Őt, hogy e kapcsolat örömet, feloldódást és áldást jelentsen mindkét félnek.

Esküvő

Házasságkötés megáldása a Nagytemplomban – tudnivalók, ismerkedés a Nagytemplommal és a gyülekezettel

Örömmel és imádságos szívvel várjuk azokat, akik házassági szövetségükre Isten áldását kérik a Nagytemplomban. Szeretettel kérjük, hogy mindketten látogassanak el egyik istentiszteletünkre. Ez lehetőség arra, hogy megismerjék a református istentisztelet menetét, találkozzanak lelkipásztorainkkal és megismerjék a gyülekezetet. Aki még nem ismeri a templomunkat, nyilván szeretné megtekinteni az esküvő előtt. A templom szépsége mellett szeretnénk, ha a gyülekezeti élet szépségeivel és gazdagságával is megismerkednének a jegyespárok, ezért mindenkit kérünk, hogy vasárnaponként vegyen részt egyik istentiszteletünkön (8 óra, 10 óra, 18 óra), és így épüljenek be közösségünkbe. Ez nagyon fontos része az esküvőre való felkészülésnek a gyülekezet szempontjából is.

Az esküvő bejelentése

Az esküvőre a polgári szertartás időpontjának ismeretében lehet személyesen bejelentkezni a Lelkészi Hivatalban.
Ezekre az adatokra van szükségünk az esküvő bejelentése során. Szeretnénk megkérni minden ifjúpárt, hogy a leírtak szerint készüljön erre.

Adatok: a vőlegény neve, vallása, konfirmálás időpontja, foglalkozása, e-mail címe, családi állapota, születési helye, születési ideje, édesapja neve, vallása, foglalkozása, édesanyja neve, vallása, foglalkozása, lakcíme és telefonszáma.

Adatok: a menyasszony neve, vallása, konfirmálás időpontja, foglalkozása, e-mail címe, családi állapota, születési helye, születési ideje, édesapja neve, vallása, foglalkozása, édesanyja neve, vallása, foglalkozása, lakcíme és telefonszáma.

Adatok: a vőlegény tanújának neve, vallása, foglalkozása és a lakcíme.

Adatok: a menyasszony tanújának neve, vallása, foglalkozása és lakcíme.

Gyűrűk

További felkészülés

Kérjük, hogy a jegyespár egyik, vagy mindkét tagja legyen református. Ha valaki nincs megkeresztelve, vagy nem konfirmált, természetesen felajánljuk a keresztelés és a konfirmáció lehetőségét.
A Szövetség Hétvégén és az eskető lelkésszel történő személyes beszélgetésen való részvétel feltétele az esküvőnek!

Szövetség Hétvége – a Házas Kurzus

Gyülekezetünk nagy figyelmet fordít arra, hogy a jegyespárok számára megfelelő felkészítést nyújtson a házaséletre. Ennek érdekében az eskető lelkipásztor arra törekszik, hogy személyes kapcsolatot alakítson ki a jegyesekkel, és közösen készüljenek a nagy napra, valamint a házasságkötés utáni időszakra. A gyülekezetünkben házasságot kötő párok az esküvőt megelőzően egy hétvégén áttartó kurzuson vesznek részt, amelynek neve Szövetség Hétvége. Két nap alatt aktív “tréning” során, őszinte, lényegre törő előadásokkal, beszélgetésekkel, páronkénti munkával segítünk a jegyeseknek a közös úton járás művészetének elsajátításában.
Mivel a hétvégén egyszerre töb pár vesz részt, így lehetőség adódik a többi jegyespárral való ismerkedésre is. Élményekben és áldásokban gazdag hétvége vár a résztvevőkre.

A Szövetség Hétvégéről készült film

Jegyespárok személyes felkészítése – jegyesoktatás

A Szövetség Hétvégén való részvételt követően – ha addig még nem alakult ki – a jegyespároknak fel kell keresniük a Lelkészi Hivatal vagy személyes kapcsolatfelvétel útján leendő eskető lelkipásztorukat. Ez a kapcsolatfelvétel lesz az alapja a töbszöri személyes találkozásnak, amely során a lelkipásztor és a jegyespár kölcsönösen megismerik egymást, és személyessé válik kapcsolatuk, amely fontos alapja az esketésnek. A lelkipásztor feladata, hogy e személyes kapcsolatépítés során felkészítse lelkileg a jegyespárt a házasságra, és megbeszéljék az esküvő technikai részleteit.
Tipp: Lelkipásztoraink bemutatkozását IDE kattintva tekinthetik meg.

A házasságkötés megáldásának (esküvő) menete

A szertartás részleteiről az eskető lelkipásztorral történő személyes beszélgetés során fognak beszélni, itt a legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttük össze.
A szertartás kezdete előtt néhány perccel a násznép elfoglalhatja a helyét a templomban. A szertartás kezdetekor orgonaszó ad jelt a bevonulásra. Ez kétféleképpen történhet: 1) vagy együtt jön be a pár, 2) vagy pedig: először a vőlegényt bevezeti az édesanyja, majd a menyasszonyt bevezeti az édesapja. A köszöntés után elhangzó személyes hangvételű igehirdetést az eskü követi, majd az ifjú pár életéért elmondott imádság, befejezésül pedig az áldás. A kivonulásnál a lelkész megy elöl, utána a pár, majd a tanúk. A szertartás időtartama 30 perc, be- és kivonulással együtt.
A templom külön feldíszítésére nincs lehetőség, hiszen a templombelső a maga szépségével önmagában is méltó az esküvőhöz. Minden alkalommal gondoskodunk arról, hogy az úrasztalán a vázákban friss virág legyen. Mivel szombatonként a templomban félóránként vannak esküvők, így más díszítésre (pl. padok díszítésére) nincs is lehetőség. Biztosak vagyunk benne, hogy a menyasszonyban és a vőlegényben gyönyörködik majd a házasságkötés legfontosabb vendége, az Úristen.

Házasságkötés megáldása

A folytatás lehetősége – ifjú házasok köre

Szeretettel várjuk a házasságot kötött fiatalokat az ifjú házasok körében, amely egyrészt folytatása lehet a Szövetség Hétvégén megszerzett élményeknek, másrészt a házasélet, a közös úton járás tapasztalatainak megosztása által erősítheti a tagokat. Az alkalmak rendjét az újonnan házasságot kötöttek igényeinek megfelelően alakítjuk ki a gyülekezeti teremben vagy az Ifjúsági Központban.
A házasságkötéssel kapcsolatos adminisztráció és technikai információ: Lelkészi Hivatalban.
A Szövetség Hétvégével kapcsolatos további tudnivalók: Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztornál.

A Lelkészi Hivatal elérhetőségeit az alábbi gombra kattintva tudja megtekinteni.