Anyakönyvi adatok igénylése

Tájékoztatás anyakönyvi adatok igényléséhez

A Lelkészi Hivatalban őrzött 1949 utáni időszak anyakönyvei nem számítanak hivatalos közokiratnak, mivel 1895. október 1. óta állami (polgári) anyakönyvezést vezettek be Magyarországon.
Az anyakönyvek első példányait a polgármesteri hivatalokban, a másodpéldányokat pedig a területileg illetékes nemzeti levéltárakban őrzik.
Anyakönyvi kivonatot csak a polgármesteri hivatalokban lévő anyakönyvek első példányáról lehet kiállítani.
A Lelkészi Hivatalban ezért csak igazolást tudunk kiállítani az anyakönyvi adatokról.
Az ügyintézés és az igazolás kiállítása díjtalan.

Anyakönyvi adatok igénylésének menete
Az eljárás menete a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma által elfogadott Anyakönyvi Szabályzat alapján a következő:
A Lelkészi Hivatalban magánszemély – a személyes adatok fokozott jogszabály általi védelme miatt – csak saját személyére vonatkozó adatokról kaphat tájékoztatást.
A kérelmező személynek saját személyére vonatkozó adatkérés esetén kérelmi lapot kell benyújtani a Lelkészi Hivatalban. (Kérelem anyakönyvi adatok kikéréséhez c. formanyomtatvány személyesen kérhető a Lelkészi Hivatalban vagy letölthető a lenti mellékletek közül.)
A kérelmi lap benyújtását követően 10 munkanapon belül a Lelkészi Hivatal olyan igazolást állít ki, amely tartalmazza a kérelmező által igazolni kért adatot.
A kiállított igazolás közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában az anyakönyvi eseményhez kapcsolódóan az anyakönyvben szereplő adatokat.
Az igazolást személyesen veheti át a kérelmező személyazonosságának igazolása után.
Más személy csak akkor veheti át a személyes adatot tartalmazó igazolást, ha erre a kérelmező meghatalmazást ad. (Meghatalmazás c. formanyomtatvány személyesen kérhető a Lelkészi Hivatalban vagy letölthető a lenti mellékletek közül.)
Anyakönyvi adatot tartalmazó igazolást elektronikus levélben nem adunk ki.

Mellékletek:
1. Kérelem anyakönyvi adatok kikéréséhez c. formanyomtatvány
2. Meghatalmazás c. formanyomtatvány