Anyakönyvi adatok igénylése

Tájékoztatás anyakönyvi adatok igényléséhezA Lelkészi Hivatalban őrzött 1949 utáni időszak anyakönyvei nem számítanak hivatalos közokiratnak, mivel 1895. október 1. óta állami (polgári) anyakönyvezést vezettek be Magyarországon.Az anyakönyvek első példányait a polgármesteri hivatalokban, a másodpéldányokat pedig a területileg illetékes nemzeti levéltárakban őrzik.Anyakönyvi kivonatot csak a polgármesteri hivatalokban lévő anyakönyvek első példányáról lehet kiállítani.A Lelkészi Hivatalban ezért csak igazolást tudunk kiállítani az anyakönyvi adatokról.Az ügyintézés és az igazolás kiállítása díjtalan.Anyakönyvi adatok igénylésének meneteAz eljárás menete a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma által elfogadott Anyakönyvi Szabályzat alapján a következő:A Lelkészi Hivatalban magánszemély – a személyes adatok fokozott jogszabály általi védelme miatt – csak saját személyére vonatkozó adatokról kaphat tájékoztatást.
A kérelmező személynek saját személyére vonatkozó adatkérés esetén kérelmi lapot kell benyújtani a Lelkészi Hivatalban. (Kérelem anyakönyvi adatok kikéréséhez c. formanyomtatvány személyesen kérhető a Lelkészi Hivatalban vagy letölthető a lenti mellékletek közül.)
A kérelmi lap benyújtását követően 10 munkanapon belül a Lelkészi Hivatal olyan igazolást állít ki, amely tartalmazza a kérelmező által igazolni kért adatot.
A kiállított igazolás közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában az anyakönyvi eseményhez kapcsolódóan az anyakönyvben szereplő adatokat.
Az igazolást személyesen veheti át a kérelmező személyazonosságának igazolása után.
Más személy csak akkor veheti át a személyes adatot tartalmazó igazolást, ha erre a kérelmező meghatalmazást ad. (Meghatalmazás c. formanyomtatvány személyesen kérhető a Lelkészi Hivatalban vagy letölthető a lenti mellékletek közül.)
Anyakönyvi adatot tartalmazó igazolást elektronikus levélben nem adunk ki.Mellékletek:
1. Kérelem anyakönyvi adatok kikéréséhez c. formanyomtatvány
2. Meghatalmazás c. formanyomtatvány