Istentisztelet 2021.05.30. 10 óra – Gimnáziumi nap

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 30. Gimnáziumi nap Az igehirdetés alapigéje: „Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, Read more about Istentisztelet 2021.05.30. 10 óra – Gimnáziumi nap[…]

Istentisztelet 2021.05.24. Pünkösd II. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 24. Pünkösd II. napja Az igehirdetés témája: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” Az igehirdetés alapigéje: „.Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot Read more about Istentisztelet 2021.05.24. Pünkösd II. napja 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.05.23. Pünkösd I. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 23. Pünkösd I. napja Az igehirdetés alapigéje: „Az utolsó napokba, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.” (ApCsel 2,17-18) Az istentisztelet rendje Read more about Istentisztelet 2021.05.23. Pünkösd I. napja 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.05.16. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 16. Az igehirdetés alapigéje: „Korán reggel fölkerekedett Jerubbaal, azaz Gedeon egész hadinépével, és tábort ütött a Haród-forrásnál. Midján tábora tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: Túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt. Különben még így fog dicsekedni Read more about Istentisztelet 2021.05.16. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.05.09. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 9. Az igehirdetés alapigéje: „Ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató,” (ApCsel 10,33-34) Az istentisztelet rendje Read more about Istentisztelet 2021.05.09. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.05.02. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 2. Az igehirdetés alapigéje: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Keljetek fel, menjünk el innen!” (János 14, 26. 28a. 31b.) Az istentisztelet Read more about Istentisztelet 2021.05.02. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.25. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 25. Az igehirdetés alapigéje: „ApCsel 5,27-42” Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész 2. Fennálló ének: 153 3. Főének: 396: 1-3 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Máté 10,16-28 6. Imádság 7. Igehirdetés előtti ének: 463: 1 8. Igehirdetés: ApCsel 5,27-42 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 9. Igehirdetés utáni ének: Read more about Istentisztelet 2021.04.25. 10 óra[…]

2021. 04. 18. Istentisztelet 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 18. Az igehirdetés alapigéje: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! (ApCsel 3,6) Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: 166: 1 3. Főének: 254: 1-3 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Read more about 2021. 04. 18. Istentisztelet 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.11. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 11. Az igehirdetés alapigéje: „Majd elindultak a Hór-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt Read more about Istentisztelet 2021.04.11. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.05. Húsvét II. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 5. Húsvét II. napja Az igehirdetés alapigéje: „Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a Read more about Istentisztelet 2021.04.05. Húsvét II. napja 10 óra[…]