Istentisztelet 2021.04.11. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 11. Az igehirdetés alapigéje: „Majd elindultak a Hór-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt Read more about Istentisztelet 2021.04.11. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.05. Húsvét II. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 5. Húsvét II. napja Az igehirdetés alapigéje: „Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a Read more about Istentisztelet 2021.04.05. Húsvét II. napja 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.04. Húsvét I. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 4. Húsvét I. napja Az igehirdetés alapigéje: „A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt Read more about Istentisztelet 2021.04.04. Húsvét I. napja 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.02. Nagypéntek 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 2. Nagypéntek Az igehirdetés alapigéje: „Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. Követte őt a nép és az asszonyok nagy sokasága, akik jajgattak, és siratták őt.”(Lukács 23, 26-27) Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Read more about Istentisztelet 2021.04.02. Nagypéntek 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.01. Nagycsütörtök 18 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 1. Nagycsütörtök Az igehirdetés alapigéje: „Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen Read more about Istentisztelet 2021.04.01. Nagycsütörtök 18 óra[…]

Istentisztelet 2021.03.28. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. március 28. Az igehirdetés alapigéje: „A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, Read more about Istentisztelet 2021.03.28. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.03.21. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. március 21. Az igehirdetés alapigéje: „Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja Read more about Istentisztelet 2021.03.21. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.03.14. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. március 14. Az igehirdetés alapigéje: „Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan Read more about Istentisztelet 2021.03.14. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.03.07. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. március 7. Az igehirdetés alapigéje: „De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az Read more about Istentisztelet 2021.03.07. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.02.28. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. február 28. Az igehirdetés alapigéje: „Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Erre hang hallatszott az égből: Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, Read more about Istentisztelet 2021.02.28. 10 óra[…]