Istentisztelet 2020.10.18. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 18. Az igehirdetés alapigéje: „Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat! Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire…” (Zsolt Read more about Istentisztelet 2020.10.18. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.10.11.

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 11. Az igehirdetés alapigéje: „Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét: bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedídjának nevezte az Úr akarata szerint.” (2Sám 12,24-25) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Read more about Istentisztelet 2020.10.11.[…]

Istentisztelet 2020. 10. 04. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 04. Az igehirdetés alapigéje: „Akkor üzent érte Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Mákírnak, Ammíél fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefíbóset, Saul fiának, Jónátánnak a fia, arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Dávid megszólította: Mefíbóset! Ő így felelt: Itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki: Read more about Istentisztelet 2020. 10. 04. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.09.27. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. szeptember 27. Az igehirdetés alapigéje: „Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet Read more about Istentisztelet 2020.09.27. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.09.06. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. szeptember 06. Irigylem az Úr választottját Az igehirdetés alapigéje: „Egyszer amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izráel városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette, és háromhúrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! Read more about Istentisztelet 2020.09.06. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.08.30. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. augusztus 30. Az igehirdetés alapigéje: „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lukács 12, 48b) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 25:6 3. Főének: 396: 1-3 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Lukács 12, 35-48 6. Imádság 7. Igehirdetés Read more about Istentisztelet 2020.08.30. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. augusztus 23. 10 óra

2020 – A TANÍTÁS ÉVE 2020. augusztus 23. Az igehirdetés alapigéje: „Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Korinthus 4,7) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 329:2 3. Keresztelő: 4. Főének: 166:1-4 5. Előfohász 6. Igeolvasás: 1Korinthus Read more about Istentisztelet 2020. augusztus 23. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.08.16. 10 óra

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta Read more about Istentisztelet 2020.08.16. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. augusztus 2. 10 óra

2020. augusztus 2. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 299,1;4 3. Főének: 291,1-4 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Róm 15, 1-7 6. Imádság 7. Kórusmű: Kapi Gyula: Könyörülj ÚrIsten Read more about Istentisztelet 2020. augusztus 2. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. július. 26. 10 óra

2020. július. 26. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Te pedig hívasd magadhoz Izráel fiai közül testvéredet, Áront fiaival együtt! Ők legyenek a papjaim: Áron, valamint Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár, Áron fiai! Készíts szent ruhákat testvérednek, Áronnak, hogy méltóságteljes és ékes legyen! Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam: készítsék Read more about Istentisztelet 2020. július. 26. 10 óra[…]