Istentisztelet 2021. 01. 17. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 17. Az igehirdetés alapigéje: „Mert így szól az én Uram, az Úr, Izráel Szentje: A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem akarjátok… De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten Read more about Istentisztelet 2021. 01. 17. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.01.10. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 10. Az igehirdetés alapigéje: „Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus: A te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe.” (János 4, 53) Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: 166: 1 Read more about Istentisztelet 2021.01.10. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.01.03. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 3. Az igehirdetés alapigéje: „De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2Kor 12,9) Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész 2. Fennálló ének: 89: 1 3. Read more about Istentisztelet 2021.01.03. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.01.01. Újév 10 óra

2021. január 1. – A KIHÍVÁSOK ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”(Márk16, 15) Az istentisztelet rendje: 1. Read more about Istentisztelet 2021.01.01. Újév 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.12.31.Óév 16 óra

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő” (Jelenések1,17-18/a) „És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég.” (Jelenések21, 6/a) Az Istentisztelet rendje: 1. Apostoli Read more about Istentisztelet 2020.12.31.Óév 16 óra[…]

Istentisztelet 2020.12.27. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. december 27. Az igehirdetés alapigéje: „János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: Ki vagy te? Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta: Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle: Hát akkor? Te vagy Illés? Ő azt mondta: Nem az vagyok. Read more about Istentisztelet 2020.12.27. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.12.26. Karácsony II. napja 10 óra

2020. december 26. – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott Read more about Istentisztelet 2020.12.26. Karácsony II. napja 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.12.25. Karácsony I. napja

2020. december 25. –A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lukács 2, 14) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 182 3. Főének: 326:1-2 Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre. 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Read more about Istentisztelet 2020.12.25. Karácsony I. napja[…]

Istentisztelet 2020.12.24. Szenteste 16 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN 2020. DECEMBER 24., SZENTESTE Az igehirdetés alapigéje: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.” (János 3, 16-17) 1. Read more about Istentisztelet 2020.12.24. Szenteste 16 óra[…]

Istentisztelet 2020.12.20. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. december 20. Az igehirdetés alapigéje: „Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki Read more about Istentisztelet 2020.12.20. 10 óra[…]