Istentisztelet 2021.07.25. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 25. Az igehirdetés alapigéje: „Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben: Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal Read more about Istentisztelet 2021.07.25. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.07.18. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 18. Az igehirdetés alapigéje: „.Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül” (Máté9, 36) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 23:1 3. Keresztelés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor 4. Főének: 215: 1-2,6 5. Előfohász 6. Read more about Istentisztelet 2021.07.18. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.07.11. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 11. Az igehirdetés alapigéje: „Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki.” (Márk1,22.27) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Káposztás Read more about Istentisztelet 2021.07.11. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.07.04. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 04. Az igehirdetés alapigéje: „A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor a Read more about Istentisztelet 2021.07.04. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.06.27. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. június 27. Az igehirdetés alapigéje: „Agrippa erre így szólt Pálhoz: Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott: Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkuszba. Read more about Istentisztelet 2021.06.27. 10 óra[…]

2021.06.06. 10 óra Istentisztelet

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.június 6. Az igehirdetés alapigéje: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet. Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg életemet ígéreted szerint, Uram! Önként vállalt fogadalmaimat fogadd kegyesen, Uram, és taníts engem döntéseidre! Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg. Csapdát készítettek nekem a Read more about 2021.06.06. 10 óra Istentisztelet[…]

Istentisztelet 2021.05.30. 10 óra – Gimnáziumi nap

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 30. Gimnáziumi nap Az igehirdetés alapigéje: „Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, Read more about Istentisztelet 2021.05.30. 10 óra – Gimnáziumi nap[…]

Istentisztelet 2021.05.24. Pünkösd II. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 24. Pünkösd II. napja Az igehirdetés témája: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” Az igehirdetés alapigéje: „.Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot Read more about Istentisztelet 2021.05.24. Pünkösd II. napja 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.05.23. Pünkösd I. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 23. Pünkösd I. napja Az igehirdetés alapigéje: „Az utolsó napokba, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.” (ApCsel 2,17-18) Az istentisztelet rendje Read more about Istentisztelet 2021.05.23. Pünkösd I. napja 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.05.16. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 16. Az igehirdetés alapigéje: „Korán reggel fölkerekedett Jerubbaal, azaz Gedeon egész hadinépével, és tábort ütött a Haród-forrásnál. Midján tábora tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: Túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt. Különben még így fog dicsekedni Read more about Istentisztelet 2021.05.16. 10 óra[…]