Istentisztelet 2021.08.22. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. augusztus 22. Az igehirdetés alapigéje: „Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben! Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad Read more about Istentisztelet 2021.08.22. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.08.15. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. augusztus 15. Az igehirdetés alapigéje: „Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben.” (1Tim 4,12) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: 167:1 3. Főének: 471:1,3–4 Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel Read more about Istentisztelet 2021.08.15. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.08.08. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. augusztus 08. Az igehirdetés alapigéje: „Nábót így felelt Ahábnak: Az ÚR őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet!” (IKir 21,3) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 274:1 4. Főének: 80:1,3,11 Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe összevont gyermekistentiszteletre! 5. Read more about Istentisztelet 2021.08.08. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.08.01. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. augusztus 1. Az igehirdetés alapigéje: „Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház úrnőjének a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez: Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Illés ekkor Read more about Istentisztelet 2021.08.01. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.07.25. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 25. Az igehirdetés alapigéje: „Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben: Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal Read more about Istentisztelet 2021.07.25. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.07.18. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 18. Az igehirdetés alapigéje: „.Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül” (Máté9, 36) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 23:1 3. Keresztelés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor 4. Főének: 215: 1-2,6 5. Előfohász 6. Read more about Istentisztelet 2021.07.18. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.07.11. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 11. Az igehirdetés alapigéje: „Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki.” (Márk1,22.27) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Káposztás Read more about Istentisztelet 2021.07.11. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.07.04. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 04. Az igehirdetés alapigéje: „A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor a Read more about Istentisztelet 2021.07.04. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.06.27. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. június 27. Az igehirdetés alapigéje: „Agrippa erre így szólt Pálhoz: Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott: Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkuszba. Read more about Istentisztelet 2021.06.27. 10 óra[…]

2021.06.06. 10 óra Istentisztelet

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.június 6. Az igehirdetés alapigéje: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet. Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg életemet ígéreted szerint, Uram! Önként vállalt fogadalmaimat fogadd kegyesen, Uram, és taníts engem döntéseidre! Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg. Csapdát készítettek nekem a Read more about 2021.06.06. 10 óra Istentisztelet[…]

szechenyi_esza_logo