OK

További információk »

Jelentkezés


NFÜNFÜ
Temetés

Hozzátartozónk elköltözése nemcsak mélyen megrendít bennünket és lelki fájdalommal jár együtt, hanem a temetéssel kapcsolatos feladatok és terhek is reánk hárulnak.

A református egyházi temetés egyfelől végtisztességadás. Megemlékezés az elhunyt életútjáról, hálaadás az életében elnyert áldásokért, másfelől a hozzátartozók búcsúzása elköltözött szerettüktől. Ugyanakkor az egyházi temetés gyászistentisztelet keretében történik, ahol a lelkipásztor Isten vigasztaló beszédét hirdeti a megszomorodottaknak.

Az egyházi temetés bejelentése a Lelkészi Hivatalban történik (Piac u. 4-6. sz alatt a Református Könyvesbolt mellett). A Hivatal nyitva tartása: hétfő, kedd, csütörtök 10-16 óra, szerda 10-18 óra, péntek 10-14 óra között folyamatosan. A gyászolók a temetési szolgálatot végző lelkész munkáját megkönnyítik azzal, ha összefoglalják az elhunyt rövid életrajzát, és előre átgondolják azt, hogy kik búcsúznak az elhunyttól.

Ha az elhunyt nem volt megkeresztelve és így egyik egyházhoz sem tartozott, a család mégis szeretne egyházi temetést, ennek nincs akadálya.
A gyászoló család tagjait a temetést követő vasárnap délelőtt a 10 órakor kezdődő istentiszteletünkre várjuk és hívjuk a Nagytemplomba, ahol a gyülekezet közösségében is megemlékezünk az elhunytról és imádkozunk a gyászolókért.

Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.