Rendszerüzenet

Tájékoztatás anyakönyvi adatok igényléséhez

Tájékoztatás anyakönyvi adatok igényléséhez

A Lelkészi Hivatalban őrzött 1949 utáni időszak anyakönyvei nem számítanak hivatalos közokiratnak, mivel 1895. október 1. óta állami (polgári) anyakönyvezést vezettek be Magyarországon. Az anyakönyvek első példányait a polgármesteri hivatalokban, a másodpéldányokat pedig a területileg illetékes nemzeti levéltárakban őrzik.

Anyakönyvi kivonatot csak a polgármesteri hivatalokban lévő anyakönyvek első példányáról lehet kiállítani.

A Lelkészi Hivatalban ezért csak igazolást tudunk kiállítani az anyakönyvi adatokról.

Az ügyintézés és az igazolás kiállítása díjtalan.

 

Anyakönyvi adatok igénylésének menete:

Az eljárás menete a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma által elfogadott Anyakönyvi Szabályzat alapján a következő:

  1. A Lelkészi Hivatalban magánszemély - a személyes adatok fokozott jogszabály általi védelme miatt - csak saját személyére vonatkozó adatokról kaphat tájékoztatást.
  1. A kérelmező személynek saját személyére vonatkozó adatkérés esetén kérelmi lapot kell benyújtani a Lelkészi Hivatalban. (Kérelem anyakönyvi adatok kikéréséhez c. formanyomtatvány személyesen kérhető a Lelkészi Hivatalban vagy letölthető a lenti mellékletek közül.)
  1. A kérelmi lap benyújtását követően 10 munkanapon belül a Lelkészi Hivatal olyan igazolást állít ki, amely tartalmazza a kérelmező által igazolni kért adatot.
  1. A kiállított igazolás közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában az anyakönyvi eseményhez kapcsolódóan az anyakönyvben szereplő adatokat.
  1. Az igazolást személyesen veheti át a kérelmező személyazonosságának igazolása után.
  1. Más személy csak akkor veheti át a személyes adatot tartalmazó igazolást, ha erre a kérelmező meghatalmazást ad. (Meghatalmazás c. formanyomtatvány személyesen kérhető a Lelkészi Hivatalban vagy letölthető a lenti mellékletek közül.)
  1. Anyakönyvi adatot tartalmazó igazolást elektronikus levélben nem adunk ki.

 

Mellékletek:

  1. Kérelem anyakönyvi adatok kikéréséhez c. formanyomtatvány
  2. Meghatalmazás c. formanyomtatvány
Nincsenek megjeleníthető események.