OK

További információk »

Jelentkezés


NFÜNFÜ
nyitott ajtó alapítvány

« Vissza az alapítványokhoz

Nyitott ajtó alapítvány
„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét”
(Gal 6:2)

Nyitott Ajtó Alapítvány
Debrecen, Múzeum utca 2. 4026

Alapítva:
1997-ben
Az alapítvány 1998. január 1-jétől közhasznú.

Adószám:
18553125-1-09

Számlavezető bank:
ERSTE Bank
4024 Debrecen
Vár u. 4.


Számlaszám:
11993001-06177672-10000001

Számlaszám a nemzetközi pénzforga-lomban:
HU39-1199-3001-0617-7672-1000-0001

SWIFT kód:
POSBHUHB

Az Alapítvány kuratóriuma 7 tagú.

Elnök:
Tóth Csaba

Titkár:
Dr. Mezei Sándor

Az Alapítvány célja:
(részlet az Alapító okiratból)

Az Alapítvány egyrészt szervezeti keretet, másrészt anyagi segítséget kíván nyújtani olyan tevékenységekhez, melyek szorosan kapcsolódnak a református gyülekezetek Debrecenben folyó karitatív tevékenységéhez és elősegítik azt. Ennek megfelelően az alapítvány támogatja az olyan tevékenységet,

  • amelynek célja, hogy a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű embereknek az életvezetésük átalakításában, távlati céljaik kialakításában segítséget nyújtson, ehhez foglalkozásokat, átképzéseket szervezzen, vagy támogasson, foglalkozási alternatívákat próbáljon kialakítani gyülekezeti tagok aktív közreműködésével, megfelelő külső támogatók bevonásával,
  • amelynek célja, hogy a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű embereket bekapcsolja egy aktív, segítőkész gyülekezeti közösségbe, kialakítva bennük az ilyen közösségbe tartozás igényét és élményét,
  • amelynek célja, hogy esetileg kisebb összegű, gyors anyagi segítséget nyújtson nehéz sorsú embereknek váratlanul jött, a napi megélhetést pillanatnyilag veszélyeztető anyagi kríziseik áthidalására

Az Alapítvány célja az is, hogy a tevékenységével elősegítse a debreceni református gyülekezeti tagok gyülekezeti alkalmakon kívüli kapcsolatainak fejlődését, az erre szolgáló új szervezeti formák kialakítását és működését támogassa.

Az Alapítvány nagyon fontosnak tartja és éppen ezért anyagilag is támogatja a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Hajléktalanokat Segítő Szeretetszolgálatát, amely 2003-ban vált hivatalossá, bár a gyülekezetnek a hajléktalanok felkarolására indított munkája évekkel korábban kezdődött.

A Szeretetszolgálat célja a hajléktalanok közötti evangéliumi közösség kialakítása, lelkigondozás, illetve élethelyzetük jobbítása. Az eltelt időszakban kiteljesedtek és rendszeressé váltak a szeretetvendégségek és az un. tea- és zsemlejáratok, amelyek során 2003-ban kb. 800, 2004-ben 1200 hajléktalannak készítettek és juttattak el élelmiszercsomagokat és egyéb (ruházat, lábbeli) adományokat. Az elmúlt évtől kezdve alkalmanként főtt ételt is kínálnak a rászorulóknak. A Szeretetszolgálat tagjai ezen túl utcai szociális munkát és lelkigondozói szolgálatot végeznek, amely kiterjed a fekvőbeteg intézményekben gondozott hajléktalanok látogatására is. Szolgálatukhoz újabban Debrecen több református gyülekezetéből is csatlakoztak.

A Nyitott Ajtó Alapítvány elkülönítve kezeli a Szeretetszolgálat anyagi ügyeit. Az Alapítvány garantálja, hogy a számlájára a csoport részére befolyt céladományokat kizárólag a Szeretetszolgálat munkájának támogatására fordítja.

Az Alapítvány kiemelt támogatottja a Nagytemplomi Gyülekezet fenntartásában működő Nyitott Ajtó Otthont, amely 1995 óta nyújt segítséget az oda bármilyen indíttatásból betérőknek.

Az Otthon céljai közé tartozik olyan szociális, egészségügyi, lelkigondozói segítségnyújtás, amely rendkívül fontos mindazon emberek számára, akiknek koruknál és/vagy egyéb okoknál fogva a fentebb említett támogatási formák valamelyikére szükségük lenne, ugyanakkor az ilyen jellegű segítséghez máshol nem jutnának hozzá.

Az Otthon felvilágosító és egészségmegőrző foglalkozásokat szervez, lehetőséget biztosít gyógytornász által vezetett tornára, havonkénti orvosi tanácsadásra, valamint a hét minden napján egyéni lelki gondozás igénybevételére. A bibliaórák mellett szövő- és varróköri foglalkozásokat is tartanak, különböző témájú előadásokra, valamint film- és videovetítésre is sor kerül. Kirándulások, kulturális rendezvények látogatása teszi színesebbé az intézmény mindennapjait. A programok nyitottak, az Otthon ajtaja nyitva áll minden rászoruló betérő előtt.

« Vissza az alapítványokhoz

Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.