OK

További információk »

Jelentkezés


NFÜNFÜ
Keresztelés a Nagytemplomban

Mi a keresztség?

Nem népszokás és nem névadás. Isten pecsétje az ember életén, amely jelzi, hogy a megkeresztelt ember nem a magáé, nem a gonoszé, hanem Isten tulajdona, és így Isten népének, azon belül a református egyháznak a tagja.

Kik részesülhetnek a keresztség sákramentumában?

Gyermekek és felnőttek egyaránt. Gyermekeket a szülők kérésére keresztelünk meg. Helyettük a szülők tesznek fogadalmat arra nézve, hogy református hitben nevelik fel és elsegítik a konfirmációhoz. Ezért fontos, hogy legalább az egyik szülő, vagy jobb esetben mindkét szülő megkeresztelt és konfirmált református legyen.

Felnőttek esetében a keresztelés mindig együtt történik a konfirmációval. Ezért előtte a keresztségre és konfirmációra felkészítő kurzuson kell részt venni, amely kb. 8 hétig tart, péntekenként este 6-tól 7 óráig. A felkészítőn való részvétel után egy vasárnapi istentiszteleten kerül sor a keresztelésre és az ünnepélyes konfirmációra, fogadalomtételre.

A keresztségre való jelentkezés a Lelkészi Hivatalban történik (Piac u. 4-6.; a Református Könyvesbolt mellett, a hivatal bejárata az Árkád Kávézó mellett van). Jelentkezni a keresztelést megelőzően 2-3 héttel hamarább lehet illetve szükséges. A Lelkészi hivatal nyitva tartási ideje:

hétfő: 10 - 16 óráig

kedd : 10 - 16 óráig

szerda: 10 - 18 óráig

csütörtök 10 - 16 óráig

péntek: 10 - 14 óráig

Református keresztelési anyakönyv fejléce, Kenderes, 1759. Barta János: A kétfejű sas hatalmában. Új képes történelem. Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1997, 22. oldal.

Milyen anyakönyvi adatokra van szükség?

A gyermek teljes neve, születési helye és ideje; édesapja és édesanyja neve, vallása, foglalkozása és lakcímük, telefonszámuk; keresztszülők neve, vallása, foglalkozása és lakcíme. Az anya és keresztanya esetében a leánykori név is szükséges. Keresztszülőségre csak 18. évét betöltött felnőtt vállalkozhat.

Keresztelési rend a Nagytemplomban:

  • Hónap 1. vasárnapján reggel a 8 órási istentiszteleten a templom imatermében.
  • Hónap 2. vasárnapján 1/4 10 órától külön keresztelési istentiszteleten a Nagytemplomban.
  • Hónap 3. vasárnapján a 10 órási istentiszteleten a Nagytemplomban.
  • Hónap 4. és 5. vasárnapján ne tartunk keresztelést.

Mikor van keresztelés a nagy ünnepeken: karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor?

  • Ünnep 1. napján délben 1/2 1 órától külön keresztelési istentiszteleten
  • Ünnep 2. napján a 10 órási istentiszteleten

A fent megadott időpontoktól ritkán, de kivételes esetekben eltérés lehetséges. Ezért érdemes az időpont kiválasztása után érdeklődni a Lelkészi Hivatalban: 52/412-694 számon.

A keresztelési vasárnapot megelőző héten csütörtökön este 6 órától keresztelési felkészítőt tartunk a Nagytemplomban, amely felkészítő minden kereszteltető család számára kötelező!

A keresztelés ingyenes

A keresztelés egy folyamat kezdete, és nem egy lezárt, befejezett esemény. Ezért a kereszteltető családokat várjuk továbbra is az istentiszteleti alkalmainkra! A vasárnapi 10 órási istentisztelettel párhuzamosan két csoportban gyermek-istentiszteleteket tartunk a Nagytemplom toronytermeiben, ahová már a kis óvodáskorú gyermekeket is várjuk szeretettel! Önkormányzati óvodákban, iskolákban pedig rendszeresen tartunk hittanórákat a református vallású gyermekek számára.

Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.