OK

További információk »

Jelentkezés

NFÜNFÜ
Gyülekezeti hírek
Összesen: 34 találat Oldalak:

" Méregtelenítő kúra = gyülekezeti tábor "

2014. augusztus 1. Lelkészi hivatal

MÉREGTELENÍTŐ KÚRA = GYÜLEKEZETI TÁBOR BEREKFÜRDŐ, 2014 „Az egészség ízét a betegség adja.” – tartja a régi közmondás. S mit teszünk az egészségünk megőrzéséért? A modern társadalmunkban a táplálkozási kultúránkkal iparkodunk mind több mérget bevinni a szervezetünkbe, s amikor jeleit véljük felfedezni a legdrágább kincsünk ...

Tovább »

"Adjad, hogy lássuk a világosságot,..."

2014. július 6. Lelkészi hivatal

2014. július 6-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön köszöntöttük az angol tábor résztvevőit és családtagjaikat. Az istentisztetünk úrvacsorával egybekötött alkalom is volt. Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adta az úrasztalára. Az istentiszteleten igét hirdetett: Petró László beosztott lelkész. Az ...

Videó
Hanganyag
Tovább »

Gyülekezeti nap 2014. május 17-én

2014. május 25. Lelkészi hivatal

"Kedves Testvéreim! Istentől gazdagon megáldott hétvége van mögöttünk! Kimondhatatlanul hálásak vagyunk azért, hogy meghallgatta imádságainkat az Úr, és bőségesen árasztotta ránk áldásait szombaton a III. Gyülekezeti napon. A köztes eső ellenére is sikerült megtartanunk ezt a napot. Rengeteg hálás visszajelzés érkezett azóta. Nagyon sokan köszönik, ...

Tovább »

REFORMÁTUS EGYSÉG FESZTIVÁL NYILATKOZATA

2014. május 25. Lelkészi hivatal

A Református Egység Fesztivál ünnepi nyilatkozata (Debrecen, 2014. május 24.) A református egységfesztivál alkalmából a Generális Konvent Elnöksége a rendezvény jelmondata, a „Legyenek láthatóvá tetteid..." (Zsolt 90,16) ige alapján a következő nyilatkozatot teszi. Isten nevét magasztaljuk, hogy imádságainkat meghallgatta és öt évvel ezelőtt ...

Tovább »

2014-ben konfirmált csoportok

2014. április 25. Lelkészi hivatal

Boldogan ébredezz,kedves atyánkfia, a Te életedben nagy nap virradt mára! Meghallottad egykor Jézus hívó szavát, s ma látogatod meg terített asztalát. Körüláll majd az egész gyülekezet, Isten felé nyújtva imádságos kezet. Velem együtt buzgón fohászkodnak ők is, lelki tisztaságod mindenkor megőrizd. Hétköznapjaidat áldja meg az ...

Tovább »

Presbiteri csendes hétvége Berekfürdőn

2014. április 11. Lelkészi hivatal

Presbiteri csendes hétvége 2014. március 29-30. A tavasz illata lengte be a város utcáit, ami az enyhe szélben még erőteljesebben érződött. Gyülekezetünk presbiterei érkeztek a templomkert melletti parkolóba; ki gyalogosan kis csomagjával, ki pedig autóval, hogy jó szervezést követően együtt indulhassanak úti céljuk eléréséhez. A presbiteri csendes ...

Tovább »

Adománygyűjtést hirdetünk

2014. március 28. Lelkészi hivatal

Gyülekezetünkben az az igény merült fel, hogy az úrasztala mindhárom oldalán egységesen, aranyozott kelyhekkel történjen az úrvacsoraosztás. Ennek figyelembe vételével a presbitérium úgy döntött, hogy négy nagyobb és két kisebb (szőlőlének) kelyhet és két kenyérosztó tálat készíttet az Állami Pénzverdében. Az említett úrvacsorai edények kb. 2,5 millió ...

Tovább »

A református egyház támogatása

2014. március 15. Lelkészi hivatal

Ismét lehetséges a személyi jövedelemadó egy vagy kétszer 1%-ának egyházi célokra történő felajánlása. Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk egy vagy kétszer 1%-át gyülekezetünk alapítványainak, illetve a Magyarországi Református Egyházunk javára ajánlották fel. Ilyen címen az Immánuel Otthonunknak ...

Tovább »

Hálaadással köszönjük

2013. december 14. Lelkészi hivatal

Presbiteri kirándulás 2013. október 19. Szabolcs - Tokaj Az ősz egyik igen kellemes, programokban bőséges, derűben, áldásokban gazdag napja volt a presbiterek számára ez az októberi nap. Az autóbusz telítettségéhez hozzásegítettek az ifi vezetők, akik velünk tartottak a kirándulás során. Bölcs dolognak bizonyult az ifjak felé a lehetőség felkínálása, s ...

Tovább »

A Nyitott Ajtó Alapítvány közleménye

2013. november 1. Lelkészi hivatal

Tisztelt Adományozók! A Nyitott Ajtó Alapítvány Kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a 2012. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az alapítvány számára. Ez az összeg: 156.864 Ft. Isten áldása legyen az adományozók életén! Dr.Varga Zsigmondné a Nyitott Ajtó Alapítvány Kuratóriuma nevében.

Tovább »


Összesen: 34 találat Oldalak:

Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.


Pintér Béla