OK

További információk »

Jelentkezés

NFÜNFÜ
Gyülekezeti hírek
Összesen: 28 találat Oldalak:

Adománygyűjtést hirdetünk

2014. március 28. Lelkészi hivatal

Gyülekezetünkben az az igény merült fel, hogy az úrasztala mindhárom oldalán egységesen, aranyozott kelyhekkel történjen az úrvacsoraosztás. Ennek figyelembe vételével a presbitérium úgy döntött, hogy négy nagyobb és két kisebb (szőlőlének) kelyhet és két kenyérosztó tálat készíttet az Állami Pénzverdében. Az említett úrvacsorai edények kb. 2,5 millió ...

Tovább »

A református egyház támogatása

2014. március 15. Lelkészi hivatal

Ismét lehetséges a személyi jövedelemadó egy vagy kétszer 1%-ának egyházi célokra történő felajánlása. Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk egy vagy kétszer 1%-át gyülekezetünk alapítványainak, illetve a Magyarországi Református Egyházunk javára ajánlották fel. Ilyen címen az Immánuel Otthonunknak ...

Tovább »

Hálaadással köszönjük

2013. december 14. Lelkészi hivatal

Presbiteri kirándulás 2013. október 19. Szabolcs - Tokaj Az ősz egyik igen kellemes, programokban bőséges, derűben, áldásokban gazdag napja volt a presbiterek számára ez az októberi nap. Az autóbusz telítettségéhez hozzásegítettek az ifi vezetők, akik velünk tartottak a kirándulás során. Bölcs dolognak bizonyult az ifjak felé a lehetőség felkínálása, s ...

Tovább »

A Nyitott Ajtó Alapítvány közleménye

2013. november 1. Lelkészi hivatal

Tisztelt Adományozók! A Nyitott Ajtó Alapítvány Kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a 2012. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az alapítvány számára. Ez az összeg: 156.864 Ft. Isten áldása legyen az adományozók életén! Dr.Varga Zsigmondné a Nyitott Ajtó Alapítvány Kuratóriuma nevében.

Tovább »

Beteglátogatói szolgálat a gyülekezetünkben

2013. július 19. Lelkészi hivatal

A Nagytemplomban az orvosi ügyelet padsorával szemben, táblával ellátott helyen beteglátogatói adatfelvételt végzünk a gyülekezetünk tagjai számára 2013. június hónaptól kezdődően minden vasárnap. Az önkéntesek az istentisztelet előtt és után felveszik a beteglátogatáshoz szükséges adatokat, és ...

Tovább »

Felavatták az emlékművet

2013. április 12. Lelkészi hivatal

A Magyar Országgyűlés nemzeti emlékhellyé nyilvánította a Debreceni Református Kollégiumot és a Nagytemplomot. Az ebből az alkalomból állított emlékmű ünnepélyes avatására 2013. április 12-én, pénteken 15 órakor került sor a Nagytemplom mögötti Emlékkertben. " .A Zsigmond Attila által tervezett, süttői mészkőből ...

Videó
Tovább »

Megválasztott presbiterek

2011. november 29. Lelkészi hivatal

Barcza János (Sárospatak, 1965. április 29.)Sárospatakon születtem 1965-ben, lelkészcsaládból származom.1979 óta tartozom a Nagytemplomi Gyülekezethez, ekkor kezdtem meg középiskolai tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. Itt érettségiztem 1983-ban. 1990 óta műszaki ügyintézőként dolgoztam a Református Kollégiumban, 1997-től ...

Tovább »

Nemzeti emlékhely lett a Nagytemplom

2011. november 9. Lelkészi hivatal

A parlament a kulturális örökség védelméről szóló törvény módosításával megalkotta a történelmi, illetve a nemzeti emlékhelyek fogalmát. Az új jogszabály értelmében a kormány a nemzet, vagy valamely nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszíneket nyilváníthatja történelmi emlékhellyé, míg nemzeti emlékhellyé a törvény ...

Tovább »


Összesen: 28 találat Oldalak:


Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.

Bolyki Soul

Zenei fesztivál és háladó istentisztelet 2

Zenei fesztivál és háladó istentisztelet 1