OK

További információk »

Jelentkezés


NFÜNFÜ
Gyülekezeti tagság
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Az egyháztagok

A Magyarországi Református Egyház tagja minden magyar – illetve Magyarországon élő nem magyar – állampolgár, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja.

Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható.

A református egyháztag kötelességei:

- Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen.

- Az istentiszteleten és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el.

- Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék.

- Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje.

- Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

A református egyháztag jogai:

- Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese.

- Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybevétele.

- Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy az egyházi iskolákon kívül is igényelheti.

- Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján.

Gyülekezeti tagsággal kapcsolatos információ valamint bejelentő lap a Lelkészi Hivatalban kérhető.

Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.