OK

További információk »

Jelentkezés


NFÜNFÜ
Református könyvesbolt


Az ország második református könyvesboltja, a Kossuth téren a Nagytemplom védőszárnyai alatt működik immár 25 éve. Kezdetben a Zsinat sajtóosztálya működtette, most pedig a Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartása alatt dolgozunk.

Célunk és feladatunk – a mi sajátos eszközeinkkel Isten és az egyetemes reformátusság szolgálata. Arra törekszünk, hogy a Kárpát-medencei református gyülekezetek számára elérhetővé tegyük mindenekelőtt egyházunk Kálvin Kiadójának termékeit. Nemcsak könyveket árusítunk, hanem CD-ket, DVD-ket különböző sajtótermékeket, valamint klenódiumokat is. Szinte minden korosztály igényét ki tudjuk elégíteni, hiszen sok kiadóval állunk állandó kapcsolatban. Két-három hetente töltjük fel az árukészletünket. Tevékenységünket missziós tevékenységnek is mondhatjuk, hiszen a hitélet segítésére tartunk Bibliákat, Énekeskönyveket, bibliamagyarázatokat felnőtteknek és ifjaknak szólót egyaránt. Különösen gazdag az egészen kicsiny gyermekeknek szóló képes bibliai kínálatunk. Kapható vallásos szellemű szépirodalom. Egyházunk hagyományaihoz híven fontosnak tartjuk a hazafias nevelés segítését, ezért árulunk az egyetemes magyarság történetével, hagyományaival, művészetével kapcsolatos kiadványokat. Ezzel is próbálunk megfelelni a Pál apostoltól vett Igének „…a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben” (Fil.1,9) Ehhez a missziói munkához kérjük mennyei Atyánk erőt adó további áldását.

„De Te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek Téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.”

(2Tim 3, 14-15)

Elérhetőség: 4026 Debrecen, Piac u. 4-6.

Nyitva tartás: hétfő - péntek: 930 __ 1700


Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.