OK

További információk »

Jelentkezés

NFÜNFÜ
Református könyvesbolt


Az ország második református könyvesboltja, a Kossuth téren a Nagytemplom védőszárnyai alatt működik immár 25 éve. Kezdetben a Zsinat sajtóosztálya működtette, most pedig a Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartása alatt dolgozunk.

Célunk és feladatunk – a mi sajátos eszközeinkkel Isten és az egyetemes reformátusság szolgálata. Arra törekszünk, hogy a Kárpát-medencei református gyülekezetek számára elérhetővé tegyük mindenekelőtt egyházunk Kálvin Kiadójának termékeit. Nemcsak könyveket árusítunk, hanem CD-ket, DVD-ket különböző sajtótermékeket, valamint klenódiumokat is. Szinte minden korosztály igényét ki tudjuk elégíteni, hiszen sok kiadóval állunk állandó kapcsolatban. Két-három hetente töltjük fel az árukészletünket. Tevékenységünket missziós tevékenységnek is mondhatjuk, hiszen a hitélet segítésére tartunk Bibliákat, Énekeskönyveket, bibliamagyarázatokat felnőtteknek és ifjaknak szólót egyaránt. Különösen gazdag az egészen kicsiny gyermekeknek szóló képes bibliai kínálatunk. Kapható vallásos szellemű szépirodalom. Egyházunk hagyományaihoz híven fontosnak tartjuk a hazafias nevelés segítését, ezért árulunk az egyetemes magyarság történetével, hagyományaival, művészetével kapcsolatos kiadványokat. Ezzel is próbálunk megfelelni a Pál apostoltól vett Igének „…a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben” (Fil.1,9) Ehhez a missziói munkához kérjük mennyei Atyánk erőt adó további áldását.

„De Te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek Téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.”

(2Tim 3, 14-15)

Elérhetőség: 4026 Debrecen, Piac u. 4-6.

Nyitva tartás: hétfő - péntek: 930 __ 1700

KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLATAINK

Gyökössy Endre: A szeretet szimfóniája

A modern ember, ha ajánlanak neki valamit, mindig felveti a kérdést: Miért? Miért éljem Jézus életét? Mi ennek az értelme és haszna? - Nos, azért, mert Jézus Krisztus Lénye, azaz beszéde és éléte teljesen egységben van a világmindenség rendjével és ritmusával. S így: alaphang. Az, amit keresünk, s amiről kiderül, hogy nem ami, hanem AKI. Vagy belekapaszkodunk a Sziklába, Krisztus Lényébe, vagy szétzúzódunk rajta, már a földi élet hullámverésében is. Aki Jézus Lényével szembe kerül, az végső fokon önmagával kerül szembe, hiszen az élettel, az élet alapdallamával, a Mindenség magjával kerül szembe. A világmindenség alapdallama, alaptörvényei s Jézus Lényének alapdallama Egy.

( A könyv fülszövege) A könyv ára: 2800 Ft.

Karácsonyi történet

Anselm Grün élményszerűen meséli el karácsony történetét, Christina Enojada művészi illusztrációi pedig az egész család számára különleges olvasási élményt ígérnek.

Pósa Lajos: Pósa bácsi legszebb téli versei karácsonyra

A Pósa bácsi legújabb kötetével nemcsak a tél örömeit,a karácsonyt éljük át, hanem közelebb kerülünk egymáshoz is. Pósa versei szeretetet, empátiát, gyermekeink tiszta, ártatlan álomvilágát sugározzák legszebb ünnepünkön!

A könyv ára: 2800 Ft.

Clement C. Moore: Karácsony este - Varázslatos történet

Olvassa fel és rögzítse a mesét a saját hangján!
A gyerekek nagy örömére Télapó minden évben megérkezik rénszarvasok húzta szánján. Játékokkal teli zsákjában ezúttal igazán különleges meglepetés lapul: egy olyan mesekönyv, amely a szülők hangján szólal meg. A felvétel elkészítése egyszerű, és garantáltan elvarázsolja a kicsiket!

A könyv ára: 4000 Ft.

Bölcsföldi András: Karácsony ideje - Magyar írók novellái adventtől vízkeresztig

A karácsonyi ünnepkör szép ívét követi ez a novelláskötet. Az advent beköszöntétől az ünnep elhagyásáig 15 magyar író rövid történetével hozza közelebb a karácsony idejét. A fejezetek elején található bibliai idézeteket és az elmúlt száz év karácsonyait idéző írásokat olvasva összekapcsolódhat bennünk a Megváltó születésének égi és a mi életünknek evilági története valódi világosságot hozva az ünnepbe.

A kötet szerzői: Fekete István, Tar Sándor, Szombathy Viktor, Lázár Ervin, Kosztolányi Dezső, Gárdonyi Géza, Szabó Magda, Kincs István, Darkó István, Cs. Szabó László, Toma István, Wass Albert, Sík Sándor, Tamási Áron, H. Németh István.

( A könyv fülszövege) A könyv ára: 2000 Ft.

Gyökössy Endre: Az Áldott Orvos rendelőjében

"Isten legyen áldott azokért a sokakért, akiknek szívében az Úr Jézus már megindította az IGENt. A sok NEM után megindította az IGENt: életük felé, embertársaik felé, Isten felé. Megindította az IGENt a sorsod felé, a betegséged, derékfájásod, nehezen viselhető házastársad, szegénységed, és általában az egész betegen is, fáradtan is, teherhordozással is, de mégis csodálatosan szép és gyönyörűséges élet felé!( Részlet a könyv fülszövegéből)Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.

Túrmezei Erzsébet verse

pl