OK

További információk »

Jelentkezés


NFÜNFÜ
Nyitott Ajtó Otthon

„Egymás terhét hordozzátok,

és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”

/Pál levele a galatákhoz 6,2/

2013. január 1-től a Nagytemplomi Gyülekezet fenntartásában működő Nyitott Ajtó Otthon, Nyitott Ajtó Támogató Szolgálat és a Nyitott Ajtó Házi Segítségnyújtás Szolgálata egy közös név alatt, de szolgáltatási tevékenységét tekintve változatlan formában működik. Nyitott Ajtó Szociális Központ néven továbbra is várjuk azok jelentkezését a Múzeum utca 2. sz. alatt, akik idősek nappali ellátását, támogató szolgáltatást vagy házi segítségnyújtást igényelnének.

A januári változás ily módon csupán az intézményünk nevét és szervezeti formáját változtatta meg,. Ezentúl is biztosítjuk a ránk bízott több mint 60 idős testvérünk számára a nappali ellátást: hitéleti alkalmakkal, egyéni lelkigondozással, szabadidős programokkal, szövő- és varróköri foglalkozásokkal, orvosi tanácsadásokkal, gyógytornával, különböző témájú elődadásokkal, filmvetítésekkel, kirándulásokkal.

A Szociális Központ támogató szolgálati részlege ezentúl is személyi segítéssel segíti a mintegy 80 súlyos fogyatékkal élő testvérünket mind az otthonukban, mind pedig a Központ két mikrubuszának segítségével a szállításukban, hogy eljuthassanak oktatási intézményekbe, munkahelyükre, szociális és egészségügyi intézményekbe, kulturális és szabadidős programokra.

A házi segítségnyújtás szolgáltatásunk által 110 idősödő és beteg testvérünk otthonában segítünk például az otthoni fürdetésben, etetésben, gyógyszerelésben, bevásárlásban, kisebb takarítási feladatok elvégzésében.

Intézményünk működését érintő szervezeti változások nem érintették küldetésünket sem: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”- olvashatjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele 6. rész 2. versében. Egymás terhének hordozására a saját nehézségeink mellett és ellenére pedig akkor vagyunk csak készek és alkalmasak, ha tudjuk, hogy Aki ezt a szolgálatot ránk bízta, az minden körülöttünk és bennünk zajló változások ellenére is tegnap, ma és holnap is ugyanaz marad! Ebből a bizonyosságból erőt merítve próbál meg a Nyitott Ajtó Szociális Központ 26 munkatársa együtt, naponként újult erővel segíteni és hordozni a rájuk bízott idősek és fogyatékkal élők terheit!

Kiss Ilona

intézményvezető

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Otthona

4026 Debrecen, Múzeum utca 2.

Tel./fax: 52/ 314-736

E-mail: dnrenyao@gmail.com

www.nyitottajto.nagytemplom.hu

Bankszámlaszám: 11738008-20719645

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Támogató Szolgálata

4026 Debrecen, Múzeum utca 2.

Tel./fax: 52/ 314-736

E-mail: dnrenyao@gmail.com

www.nyitottajto.nagytemplom.hu

Bankszámlaszám: 11738008-20822936

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Házi Segítségnyújtás Szolgálata

4026 Debrecen, Múzeum utca 2.

Tel./fax: 52/ 314-736

E-mail: dnrenyao@gmail.com

www.nyitottajto.nagytemplom.hu

Bankszámlaszám: 11738008-20855462

Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.