OK

További információk »

Jelentkezés

NFÜNFÜ
Nyitott Ajtó Otthon

„Egymás terhét hordozzátok,

és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”

/Pál levele a galatákhoz 6,2/

A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő Nyitott Ajtó Otthona idősek klubja, támogató szolgálata és házi segítségnyújtás szolgálata jelenleg közel 300 idős és fogyatékkal élő testvérünk között végzi szolgálatát.

A Nyitott Ajtó Otthon 1995 januárjától kezdte el működését Debrecen belvárosában, a Múzeum utca 2. szám alatt. Az addig karitatív szeretetszolgálati munkát végző Otthon 2004-től idősek klubja szociális intézménnyé alakult át, jelenleg több mint 60 idősödő testvérünknek nyújtva nappali szociális ellátást. Intézményünkben a hét minden napján lehetőség nyílik egyéni lelkigondozásra, a bibliaiskola és bibliaóra mellett szövő- és varróköri foglalkoztatásokra, orvosi tanácsadásra, gyógytornász által vezetett tornára, különböző témájú előadásokra, filmvetítésre és sokszínű szabadidős foglalkozásokra.

A Nyitott Ajtó Támogató Szolgálat 2005-ben indult útjára, hogy segítse a fogyatékkal élő testvéreinket személyi higiéné, életviteli és életminőségének javításában,- alapvető ápolási, gondozási feladatokban. Ezen túlmenően szállító szolgálatot biztosítunk a társadalmi életvitelben való teljes jogú részvételhez, önálló munkavégzéshez, oktatási, szociális és egészségügyi szolgaáltatások igénybevételéhez, kulturális és szabadidős programokhoz való hozzáféréshez. Segítünk információnyújtásban, tájékoztatásban, szociális- és egyéb ügyek intézésében, gyógyászati segédeszköz igénylésében, kölcsönzésében javításában.Jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk az arra rászorulók számára ügyeik intézéséhez.

Ezen túlmenően speciális folytonosságot biztosítunk az Immánuel Otthonból életkoruk miatt kikerült gyermekek befogadására azáltal, hogy a Nyitott Ajtó Otthon hitéleti és szabadidős alkalmaira a Szolgálat speciális gépkocsijával szállítjuk be ellátottainkat.

A Nyitott Ajtó Házi Segítségnyújtás Szolgálata 2010. március 1-től kezdte meg működését és jelenleg közel 90 idősödő embernek nyújtunk otthonában segítséget az önálló életvitele fenntartásához.Segítünk például az otthoni fürdetésben, ágyazásban, etetésben, gyógyszerelésben, mosásban, kisebb takarítási feladatok elvégzésében. Mindezeket a feladatokat napi 1-4 órás időtartamban tudjuk nyújtani az ellátást igénybe vevő időseink számára.

Sajnálatos módon azonban a szolgálataink eddigi komplex segítségnyújtása nem jelenet segítséget azok számára, akik egész napos segítségre szorulnának. Éppen ezért a Nagytemplomi Gyülekezet kiemelt feladatának tekinti egy átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény alapjainak a megteremtését. Itt nyílna lehetőség mind az állandó segítséget igénylő idősek, mind pedig a fogyatékkal élők elhelyezésére, ápolására.

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Otthona

4026 Debrecen, Múzeum utca 2.

Tel./fax: 52/ 314-736

E-mail: dnrenyao@gmail.com

www.nyitottajto.nagytemplom.hu

Bankszámlaszám: 11738008-20719645

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Támogató Szolgálata

4026 Debrecen, Múzeum utca 2.

Tel./fax: 52/ 314-736

E-mail: dnrenyao@gmail.com

www.nyitottajto.nagytemplom.hu

Bankszámlaszám: 11738008-20822936

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Házi Segítségnyújtás Szolgálata

4026 Debrecen, Múzeum utca 2.

Tel./fax: 52/ 314-736

E-mail: dnrenyao@gmail.com

www.nyitottajto.nagytemplom.hu

Bankszámlaszám: 11738008-20855462Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.

Túrmezei Erzsébet verse

Istentiszteleti rend a Nagytemplomban a húsvéti ünnepkörben II.

pl